Samen de risico’s bij rampen beperken

Caritas International België Samen de risico’s bij rampen beperken

Isabel Corthier

Isabel Corthier

17/07/2019

Plaats:

Gisuru, Provincie Ruyigi

Duur:

1/6/2019 - 31/5/2021

BUDGET:

€ 1.475.559,00

Lokale partners:

Caritas Burundi, SOPRAD Caritas Ruyigi

Caritas International België Samen de risico’s bij rampen beperken

CONTEXT

Als gevolg van de achteruitgang van de socio-economische situatie in 2017, zijn de levensomstandigheden voor de Burundezen er nog slechter op geworden. Het aantal personen dat nood heeft aan humanitaire hulp is van 3 miljoen naar 3,6 miljoen gestegen. De bevolking is nog kwetsbaarder geworden en de toegang tot basisdienstverlening werd nog beperkter. Volgens het Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zijn meer dan 400.000 mensen het land ontvlucht sinds 2015. Tanzania, dat vlakbij de projectzone ligt, is hierbij het voornaamste gastland.

De bevolking die langs de bergketen Mpungwe woont, is erg arm. Ze is erg afhankelijk van wat het ecosysteem hen biedt maar dat is in verval als gevolg van de politieke crisissen die het land heeft gekend in de jaren 1990. Er zijn belangrijke ecologische uitdagingen: ontbossing, bosbranden, erosie, klimaatverandering. Het Ministerie van Water, Milieu, Grondbeleid en Urbanisme (MEEATU) heeft het gebied als één van haar prioriteiten aangeduid in haar actieplan Klimaatverandering (PANA) en haar actieplan Biodiversiteit (SPANB).

Doelstelling

De weerbaarheid van kwetsbare bevolkingsgroepen verhogen in geval van crisissituaties. Zowel de bevolking als groep als de kwetsbare huishoudens elk afzonderlijk de nodige competenties bijbrengen om preventiemaatregelen te nemen en de risico’s op rampen te beperken, in het bijzonder in verband met de erosie van de bergketen en van hun landbouwgrond en met betrekking tot overstromingen.

Activiteiten

Een gezamenlijk actieplan uittekenen met het oog op preventie en beperking van risico’s bij rampen waarbij de verschillende gemeenschappen betrokken zijn.

 • Groepsverantwoordelijken opleiden op het vlak van risicobeperking bij rampen en opzetten van een communicatiesysteem en alarmprocedure.
 • Ondersteunen van de uitwerking van gemeenschapsplannen voor het beheer van risico’s en de risicobeperking bij rampen.

De operationele capaciteiten van de gemeenschap versterken met het oog op het beperken en bestrijden van de  erosie van de bergketen Mpungwe.

 • Kwekerijen opzetten voor bosbouw en agrobosbouw met lokale productie van mandjes uit bananenboomschors.
 • Herbebossen van bergkammen en kale terreinen.
 • Oprichten en begeleiden van groepen die zich bezighouden met bosbeheer.
 • Sensibiliseren tegen het ongeoorloofd kappen van bomen en rond de gevaren van bosbrand en het verbranden van loof en resterende planten op landbouwgrond.
 • Sensibiliseren van de overheid om de reglementering i.v.m. het uitbaten van overheidsgronden door de gemeenschap te respecteren.

De operationele capaciteiten van de huishoudens versterken met het oog op het beperken en bestrijden van de erosie op de velden.

 • Het concept geïntegreerde familiale landbouw (EFI) introduceren met accent op de strijd tegen erosie, het verhogen van de vruchtbaarheid van de grond en de geitenteelt.
 • Promotie van kleinschalige bebossing op familiaal niveau.
 • Promotie en vorming rond de technieken voor het maken van verbeterde kookkachels.

De kwetsbaarheid van de gezinnen wordt duurzaam bestreden dankzij het creëren van waardig werk (rehabilitatie van de prioritaire infrastructuren die vernield werden door de overstromingen) en de diversificatie van hun inkomstenbronnen.

 • Identificatie en rekrutering van kwetsbare gerepatrieerde mensen en lokale bewoners voor werk (vooral handenarbeid – HIMO) voor wegen maar ook voor de mandjes die gebruikt worden in de kwekerijen.
 • Rehabilitatie van de weg Migende-Nyabigozi-Ruyaga-Ntende.
 • Brug bouwen over de rivier Nyabigizi.
 • Verplicht spaarprogramma voor de gezinnen met het oog op het samenstellen van een investeringskapitaal.
 • Oprichting van verenigingen voor sparen en interne kredieten en initiatie tot het beheer van inkomstengenererende activiteiten.
 • Mensen die hout en kolen verkopen sensibiliseren tot het opzetten  van alternatieve inkomstengenererende activiteiten.

Doelgroep

 • 2.000 huishoudens (of 11.000 personen) zijn betrokken bij het luik ‘familiale landbouw’ (EFI). Daarvan zijn er 300 gezinnen met een vrouw als gezinshoofd.
 • 1.500 huishoudens of 8.250 personen hebben een tijdelijke baan binnen de gemeenschapsactiviteiten die intense handenarbeid vragen.
 • 500 gezinnen (of 1.650 personen) nemen deel aan het kwekerijprogramma. Ze worden onderverdeeld in groepen al naar gelang hun leiderschapscapaciteiten en hun ervaring met bosbouw.
 • De 8.156 huishoudens (of 44.858 mensen) die op de 14 heuvels wonen, zullen dankzij het herstellen van de wegen minder afgezonderd zijn.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws