Socio-educatieve integratie van vluchtelingenkinderen en Libanese kinderen (Furn El Chebbak)

Caritas International België Socio-educatieve integratie van vluchtelingenkinderen en Libanese kinderen (Furn El Chebbak)

© Caritas Libanon

© Caritas Libanon

27/08/2016

PLAATS:

Furn El Chebbak-Ain Remaneh, une banlieue située au Sud de Beyrouth

BUDGET:

€ 72.720

DUUR:

1 an, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 (renouvellement prévu sur 2 années supplémentaires ensuite)

LOKALE PARTNERS:

Caritas Libanon

EIGEN FONDSEN:

€ 57.000

Liban-NL

CONTEXT

Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht, hoofdzakelijk naar Turkije, Libanon, Jordanië en Irak en in mindere mate naar Egypte, Noord-Afrika… en Europa. De situatie in Libanon is bijzonder moeilijk, aangezien de anderhalf miljoen vluchtelingen meer dan een kwart van de bevolking van het land vertegenwoordigen. Naast Syriërs zijn er ongeveer 50.000 Irakezen, vaak christenen, op de vlucht voor het geweld van IS.

De verslechterende socio-economische situatie bracht veel sociale problemen met zich mee, zeker onder kinderen en adolescenten, Libanezen en vluchtelingen. Deze kinderen maken een aanzienlijk deel uit van de bevolking: 37% van de Libanezen, 38 % van de Palestijnse vluchtelingen en 53% van de Syrische en Iraakse vluchtelingen.

Caritas en de internationale en nationale organen bundelen de krachten om bescherming en basisbijstand te verzekeren voor deze kinderen in verschillende benadeelde Libanese regio’s.

De Syrische en Iraakse families hebben nood aan onderwijssteun en inhaalklassen zodat hun kinderen hun problemen kunnen overwinnen en zich in het Libanese schoolsysteem kunnen integreren.

Dankzij dit programma biedt Caritas onderwijssteun na de lesuren, sensibilisering rond kinderrechten (zowel gericht op kinderen zelf als op de families, leerkrachten, gemeenschapswerkers…), medische en psychosociale begeleiding + doorverwijzing volgens de nood, informatie- en coördinatievergaderingen met andere actoren, ludieke en culturele activiteiten, kampen tijdens de schoolvakantie…

BEGUNSTIGDEN

Caritas International werkt aan de uitbreiding en versterking van haar optreden om een groter aantal vluchtelingenkinderen te kunnen opnemen. De kinderen worden geïdentificeerd en geselecteerd door de sociale assistent van Caritas Libanon die werkt in het sociaal centrum van Caritas in Furn El Chebbak-Ain Remaneh en ook huisbezoeken doet.

De indirecte begunstigden zijn de families en leden van de gemeenschap die bewustmakingssessies zullen volgen over diverse thema’s die te maken hebben met het promoten en beschermen van kinderrechten.

Andere indirecte begunstigden zijn de leerkrachten die deel uitmaken van deze gemeenschappen en die slechts een bescheiden maandelijks inkomen hebben.

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op