Drie vragen aan Rita Rhayem, directrice Caritas Libanon

Caritas International België Drie vragen aan Rita Rhayem, directrice Caritas Libanon

Isabel Corthier

Isabel Corthier

09/09/2016

“Libanezen weten wat oorlog is. Daarom ontvangen we de Syriërs met open armen.”

Hoe is de huidige situatie in Libanon?

Libanon is een klein land. Met haar oppervlakte van 10.452 km² is het bijna 3 keer kleiner dan België. We hebben een heel diverse bevolking, zowel wat betreft geloofsovertuiging als afkomst. In Libanon leven sjiieten, soennieten, orthodoxen, maronieten, rooms katholieken en minderheden zoals de druzen met elkaar samen. Naast  de 4,5 miljoen inwoners, leven nog zo’n 2 miljoen migranten. Onder hen arbeidsmigranten (400.000), maar vooral vluchtelingen uit Syrië (1.500.000), Palestina (500.000) en Irak (20.000). De crisis heeft de hele regio gedestabiliseerd, maar in het kleine Libanon is de impact wel heel erg voelbaar.

Hoe reageert Libanon op de komst van anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen?

We zijn de oorlog beu, maar niet de mensen die bij ons bescherming zoeken. Er zijn Libanese families die zelf onder de armoedegrens leven, maar het weinige dat ze hebben toch delen met vluchtelingen. Onze infrastructuur was niet aangepast aan de komst van zoveel mensen, maar in Libanon weten we wat het is om een oorlog te moeten doorstaan, en de Libanezen hebben de Syrische vluchtelingen met open armen ontvangen.

Op medisch vlak is het moeilijk om het niveau van voor de crisis te behouden en de voorzieningen tegelijkertijd aan te passen aan de nieuwe noden die de Syrische vluchtelingen meebrengen. Dit geldt ook voor andere departementen zoals onderwijs. Het Libanese onderwijssysteem werd gewijzigd zodat Syrische kinderen in de namiddag naar school kunnen nadat de lessen voor de Libanese kinderen gedaan zijn. Caritas werkt over het hele land voor zowel kwetsbare Libanese families als voor de Syriërs, zonder onderscheid van geloofsovertuiging of nationaliteit.

Caritas International België Drie vragen aan Rita Rhayem, directrice Caritas Libanon

Wat doet Caritas Libanon precies voor de Syrische vluchtelingen?

Naast onze noodhulp voor de meest kwetsbaren, focussen we vooral op het welzijn van kinderen. De oorlog duurt nu al meer dan vijf jaar. Een hele generatie dreigt niets anders dan geweld te kennen, met alle gevolgen van dien. Ons team van psychologen helpt jonge vluchtelingen met traumatherapie en bijlessen. Zo kunnen ze de bommen, het verlies en het plotse vertrek van thuis een plaats geven en verwerken. Het is ook belangrijk dat de kinderen terug naar school kunnen gaan.

Onderwijs is immers een van de weinige manieren om de toekomst van kinderen te verzekeren. Maar Syrische kinderen hebben het moeilijk op onze scholen. Door de oorlog konden ze jarenlang niet naar school gaan. Als ze dan eindelijk in de klas geraken, begrijpen ze vaak niet wat de leerkracht zegt. Door hun achterstand, maar ook door het taalprobleem. In Libanon spreken we Frans en Engels op school, terwijl in Syrië les wordt gegeven in het Arabisch. Om de leerlingen te helpen met de leerstof en de nieuwe taal, organiseren we bijlessen, waar zowel Syrische, Iraakse als Libanese kinderen welkom zijn.  De noden zijn echt enorm, met onze uitgebreide expertise en ervaring doen we wat we kunnen om zoveel mogelijk mensen te helpen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten