Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)

Caritas International België Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)

Isabel Corthier – Mevr. Rita en Sila, 8 jaar, lyceum Santa Maria in Beiroet

Isabel Corthier – Mevr. Rita en Sila, 8 jaar, lyceum Santa Maria in Beiroet

27/08/2016

PLAATS:

Furn el Chebbak-Ain - el Remanneh, een arme buitenwijk ten zuiden van Beiroet

DUUR:

3 jaar, van 1 september 2016 tot 31 augustus 2019

LOKALE PARTNER:

Caritas Libanon

BUDGET:

€ 72.720

EIGEN FONDSEN:

€ 57.000

Caritas International België Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)

CONTEXT: KINDERARBEID

Heel wat Syriërs die het geweld in hun land vluchten, zoeken hun heil in buurland Libanon. Meer dan één op vier personen in Libanon is een vluchteling. Het al wankele evenwicht in het land staat hiermee nog meer onder druk.

Men schat dat 28,5% van de Libanezen, (waaronder 470.000 kinderen) onder de armoedegrens leeft. 68 % van de ontheemden die uit Syrië komen leven eveneens in grote armoede. Meer dan de helft van hun kinderen tussen 3 en 18 jaar zit niet langer op de schoolbanken[1]. Om te overleven zijn ze aan het werk, ook de allerjongsten. Kinderarbeid die verschillende vormen aanneemt.

“Wij stellen vast dat één op vier kinderen al vroeg de school verlaat en gaat werken nog vóór het een diploma heeft behaald. Het is daarom dat we een programma hebben opgestart dat het werk en de uitbating van kinderen moet tegengaan, vertelt Myrna Chamieh, verantwoordelijk voor het ‘After school’-programma in Libanon.

DOEL: OP SCHOOL BLIJVEN 

Het opzet is duidelijk: we willen zo veel mogelijk kinderen op school houden. Hoe doen we dat ?

  • we zorgen voor betere schoolresultaten van Libanese kinderen die dreigen af te haken;
  • we bevorderen de socio-educatieve integratie van vluchtelingenkinderen.

ACTIVITEITEN: ONDERWIJS, BEWUSTMAKING & ONTSPANNING

Caritas steunt kwetsbare families en focust daarbij op alle aspecten van het menszijn en de problematiek. De kinderen worden begeleid bij het maken van hun huiswerk, ze krijgen bijlessen en hulp bij het voorbereiden van hun examens, en er zijn zomerklassen om het nieuwe schooljaar goed te kunnen inzetten.

Daarnaast zijn er nog heel wat andere activiteiten:

  • Campagnes rond de rechten van het kind (zowel gericht tot de kinderen zelf als de families, het onderwijzend personeel en mannen en vrouwen die actief zijn in de gemeenschap);
  • Medische en psychosociale begeleiding;
  • Doorverwijzing indien nodig;
  • Informatie- en coördinatiesessies;
  • Ludieke en culturele activiteiten;
  • Dagkamp tijdens de vakantie.

DOELGROEP: KINDEREN EN HUN FAMILIE

Het programma in Beiroet help jaarlijks ongeveer 80 kinderen tussen 6 en 16 jaar oud. Al deze kinderen komen uit families die socio-economisch erg zwak staan en socio-educatieve problemen hebben. Ze kunnen weinig rekenen op hun ouders wat ondersteuning bij hun schoolwerk betreft. Niet omdat ze niet willen maar veeleer omdat ze er niet toe in staat zijn: ze hebben zelf weinig of geen school gelopen.

Niet alleen de kinderen halen hun voordeel bij dit project. Hun familie en mensen uit hun gemeenschap krijgen een vormingsaanbod dat hen bewust moet maken de struikelblokken. Bovendien creëren de activiteiten een bijkomend inkomen voor het opvoedend personeel dat slechts een klein maandelijks inkomen heeft.

1

De Libanese overheid en de Verenigde Naties: Lebanon crisis response plan 2017 – 2020, januari 2019, geraadpleegd op 22/08/2019.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws