SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

Caritas International België SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

Isabel Corthier

Isabel Corthier

09/04/2018

Titel:

SHARE integratienetwerk: bescherming en verwelkoming van hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

Plaats:

Kleinere steden en gemeenten in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk

Duur:

2018-2019

Doelpubliek:

Vluchtelingen die via hervestiging (buiten de EU) of relocalisatie (binnen de EU) in het land aankwamen

Partners:

ICMC Europe, Caritas Oostenrijk, Institut Français des Relations Internationales (IFRI), MigAfrica (DE), Consorzio Communitas (IT), Vluchtenlingenwerk Nederland, Jesuit Refugee Service Romania, Jesuit Refugee Service Portugal en Caritas Diocese Salford (VK).

Doelstelling: betere (her)vestigings- en integratiemaatregelen

Het doel van dit project is om de (her)vestigings- en integratiemaatregelen te verbeteren, rekening houdend met de verschillende bevoegde beleidsniveaus: nationaal, regionaal en lokaal.

Context: integratie in Europese gemeenten

Via hervestiging en relocatie (vanuit Griekenland en Italië) bieden landen zoals België legale toegangswegen en bescherming voor vluchtelingen en asielzoekers. Gedeelde inspanningen vormen immers de sleutel tot een humanitaire oplossing.

Steeds meer landen voeren verplichte verdeelsleutels in zodat vluchtelingen over het hele land verspreid worden. Dat brengt met zich mee dat kleinere gemeenten steeds meer vluchtelingen opvangen, maar hiervoor niet altijd de nodige expertise in huis hebben. Als de vluchtelingen eenmaal aangekomen zijn, beginnen immers nieuwe uitdagingen: Hoe vinden ze een woning? En hun plaats in de gemeenschap? Het zijn enkele van de vragen waar het SHARE-netwerk zich over buigt.

SHARE brengt steden, gemeenten, gemeenschappen, parochies, migrantenverenigingen en andere middenveldorganisaties samen om een gecoördineerd antwoord te bieden op de integratienoden. Lokale en regionale leden en partners van het netwerk wisselen informatie en best practices uit rond opvang van vluchtelingen, huisvesting in Europese gemeenten en integratie in de gemeenschap. Succesvolle integratie van vluchtelingen hangt immers mede af van de toewijding en capaciteiten van lokale actoren.

Activiteiten: richting geven en versterken

a) Activiteiten voor vertrek en na aankomst op elkaar afstemmen.

  • Culturele oriëntatie voor vertrek.
  • Taal-Toolkit voor vrijwilligers die vluchtelingen helpen met taallessen. De toolkit bevat leerplannen, tips voor interculturele communicatie en relevante lestechnieken.
  • Workshop met experten van lidstaten waarin een overzicht wordt gegeven van hoe de vestiging van vluchtelingen per land werkt en wat de uitdagingen, best practices en stakeholders zijn.

b) Voorbereiden van kleinere steden en gemeenten door best practices te promoten en het aanbod te professionaliseren:

  • Een werkgroep en opleiding worden opgezet om hervestiging en relocatie meer aan bod te laten komen binnen de algemene lokale (en regionale) dienstverlening.
  • De vergelijkende studie “Soft landing” onderzoekt de integratie van hervestigde of gerelocaliseerde vluchtelingen in kleine steden en gemeentes in Europa. De studie zal worden uitgevoerd onder leiding van het Franse onderzoeksbureau IFRI1.

c)      Capaciteitsondersteuning van opkomende hervestigingslanden

Landen met nieuwe of minder ontwikkelde hervestigingsprogramma’s hebben specifieke leer-en trainingsnoden. Het project zal hierbij samenwerken met het EU-FRANK project2 om de netwerken binnen deze opkomende hervestigingslanden te versterken met de volgende instrumenten:

  • “SHARE City Curriculum”: templates en richtlijnen voor vrijwilligers met betrekking tot de verwelkoming, integratie en casework, vertaald in zes talen.
  • “SHARE Settlement en Integration Roster and Trainings”: anderhalve dag opleiding over lokale integratie, gecoördineerd door ICMC3 en Caritas International en aangepast aan de specifieke context en noden per land.
  • “Regional Resettlement Conferences” in Boekarest en Wenen: Huisvesting en opvang van hervestigde vluchtelingen (Wenen) en sensibilisering rond bescherming van vluchtelingen en Welcoming communities (Boekarest)

d)   Versterken van het SHARE integratienetwerk en het faciliteren van de uitwisseling van Europese best practices.

Een specifieke website, uitwisselingen en een magazine bevorderen de coördinatie en de versterking van het netwerk binnen Europa en binnen de nationale context. Op het einde van het project volgt een Integration Skills Share Day in Brussel.


Met de steun van SHARE integratienetwerk: bescherming en verwelkoming van hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen.
Caritas International België SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

1

Institut français des relations internationales : www.ifri.org

2

EU-FRANK is de afkorting van “European Union specific action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission through New Knowledge”, een Europees project dat loopt van 2016 tot 2020 en wordt geleid door Zweden in partnerschap met migratiediensten in België, Italië, Hongarije, Nederland en Zwitserland, en met UNHCR, EASO en het Migration Policy Institute (MPI). De bedoeling is om operationele steun voor hervestiging te voorzien voor EU lidstaten om hun hervestigingsprogramma’s en resultaten te verbeteren.

3

International Catholic Migration Commission: www.icmc.net

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op