High Care Mortsel: medische begeleiding voor wie een verblijfsstatuut heeft

Caritas International België High Care Mortsel: medische begeleiding voor wie een verblijfsstatuut heeft

Caritas Mortsel zorgt voor een gepaste zorgomgeving. Met bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige, familiehulp, een kinesist, ... - Isabel Corthier

Caritas Mortsel zorgt voor een gepaste zorgomgeving. Met bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige, familiehulp, een kinesist, ... - Isabel Corthier

30/10/2018

Titel:

High Care Mortsel

Voor wie?:

Personen en families met een verblijfsstatuut in België en een zware medische problematiek

DOELSTELLING:

Aangepaste opvang bieden aan personen en families met een verblijfsstatuut in België en zware medische problemen.

Plaats:

Mortsel

Duur:

Sinds september 2017

BEGELEIDING AANGEPAST AAN MEDISCHE NODEN

Wie een verblijfsstatuut krijgt in België, ruilt de opvang in voor een leven op eigen benen: een huis vinden, aansluiting bij de mutualiteit, een job…. Niet iedereen is daar klaar voor. Een eigen weg vinden is voor mensen met zware medische problemen allesbehalve evident. Zij hebben specifieke ondersteuning nodig en kunnen daarvoor terecht bij het Caritas-team in Mortsel.

Overgang naar een autonoom leven

Sinds september 2017 biedt High Care Mortsel 10 opvangplaatsen – verdeeld over 7 appartementen – aan voor personen met een zware medische problematiek, al dan niet vergezeld van hun familie. De voornaamste opdracht bij hun aankomst is het opzetten van een gepaste zorgomgeving met een thuisverpleegkundige, familiehulp, kinesist… en een degelijke opvolging van eerste- en tweedelijns hulpverlening.

Integratiecoaches begeleiden deze personen op medisch, psychosociaal en juridisch vlak. Ze zoeken mee naar gepaste vormingen, een school voor de kinderen en eventueel een job. Ze gaan ook heel intensief op zoek naar een definitieve woning die past bij de zorgnoden van de persoon met een medische problematiek. Het team helpt ook bij de eerste stappen naar integratie, zoals de aansluiting bij een mutualiteit, het openen van een eigen bankrekening, en de contacten met het OCMW van de toekomstige woonplaats,…

“In theorie duurt een verblijf bij High Care Mortsel zes maanden”, zegt coördinator Rein Mets. “Maar in de praktijk kan een uitzondering aangevraagd worden als iemand bijvoorbeeld nog geen woning heeft gevonden die is aangepast voor een rolstoel. Het is niet makkelijk om met een beperkt budget een aangepaste woning te vinden, zeker niet voor iemand die veel medische uitgaven heeft. Vaak wordt het verblijf bij High Care Mortsel ook verlengd als er nog geen plaats vrij is bij beschermd of beschut wonen.”

Het team: integratie en zorg

Het team bestaat uit twee integratiecoaches, een verpleegkundige en coördinator. Hun kantoor bevindt zich in hetzelfde gebouw als de opvangplaatsen, zodat ze steeds bereikbaar zijn.

High Care Mortsel werkt intensief samen met het Health Care-team en het TVU-team in Antwerpen. Vrijwilligers helpen bij de begeleiding van fysiek mindervalide mensen, de zoektocht naar een woning,  vertaalopdrachten…

Meer informatie

De coördinator van het Caritas-team in Antwerpen beantwoordt graag je vragen.

Wil je vrijwilliger worden? Hier vind je informatie.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws