Health Care Antwerpen: begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming met medische problemen

Caritas International België Health Care Antwerpen: begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming met medische problemen

De opvang gaat altijd gepaard met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt hiervoor binnen haar opvangnetwerk, ook in Antwerpen. - Isabel Corthier

De opvang gaat altijd gepaard met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt hiervoor binnen haar opvangnetwerk, ook in Antwerpen. - Isabel Corthier

21/06/2018

Titel:

Health Care Antwerpen

Voor wie?:

Personen en families met een zware medische problematiek in een procedure voor internationale bescherming (asielprocedure).

Doelstelling:

Aangepaste opvang bieden aan personen en /of families met zware medische problemen in een procedure voor internationale bescherming (asielprocedure).

Plaats:

Antwerpen en deelgemeenten

Duur :

Sinds juli 2017

AANGEPASTE ZORG EN EEN WONING OP MAAT

Verzoekers om internationale bescherming hebben recht op opvang tijdens de hele asielprocedure.  Maar voor mensen met specifieke medische noden blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om geschikte opvang te vinden.

Wie medische noden heeft die van die aard zijn dat hij of zij in een collectief opvangcentrum niet de juiste omkadering kan krijgen, komt in aanmerking voor een aangepaste opvangplaats. Health Care Antwerpen heeft verschillende individuele woningen die aangepast zijn aan deze noden. Ze zijn bijvoorbeeld toegankelijk voor een rolstoel, hebben voldoende binnenruimte enzovoort…

Het is Fedasil, de organisatie die in België verantwoordelijk is voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming,  dat uiteindelijk beslist wie wordt toegewezen aan één van de  aangepaste Caritas-woningen.

>> LEES OOK: Focus op de meest kwetsbaren: “Alles is moeilijker in een rolstoel.”

Medische begeleiding en verzorging

Een sociaal assistent van Caritas begeleidt de verzoekers om internationale bescherming op verschillende domeinen: juridisch en psychosociaal vlak, vorming en onderwijs, … Zij zorgen er ook voor dat het contact met de externe betrokken diensten goed verloopt.

Zoals in het geval van Aleksandr. Hij spreekt alleen Russisch en is blind. Maar als je hem vraagt wat zijn toekomstplannen zijn, antwoordt hij resoluut: “Werken. Zoals iedereen.” De sociaal assistenten van Caritas zochten en vonden voor hem een opleidingscentrum voor blinden en slechtzienden. “Daar leert Aleksandr alles om een ‘zelfstandige blinde’ te worden”, zegt sociaal assistente Belinda Balliu. “Hij leert er koken, de weg van school naar huis vinden, Frans en Nederlands én met de computer werken. Zodat hij straks kan doen wat hij zo graag wil: werken zoals iedereen.”

Wat de medische begeleiding betreft, doet het team een beroep op de eigen verpleegkundige en externe diensten om gepaste zorg aan de bewoners te verlenen. Het zet een adequate zorgomgeving op, en schakelt bijvoorbeeld een kinesist in en verwijst door naar de huisarts of specialist.

Als de procedure voor internationale bescherming afloopt en de alleenstaande of familie in kwestie erkend wordt als vluchteling, helpt het Caritas-team in Antwerpen mee zoeken naar een nieuwe, definitieve woning op maat. Caritas helpt ook bij het zetten van de eerste stappen naar integratie: aansluiting bij de mutualiteit, een eigen bankrekening openen, contacten met het OCMW van de toekomstige woonplaats, enz.

>> WORD VRIJWILLIGER

HET TEAM EN SAMENWERKINGEN

3 sociaal assistenten en een verpleegkundige staan in voor de begeleiding en verzorging van de mensen in 19 opvangplaatsen. Zij brengen bezoeken aan huis en zijn beschikbaar tijdens de permanentie op het kantoor in Antwerpen. Er is ook een coördinator die alles in goede banen leidt.

Het team werkt nauw samen met andere Caritas-projecten in de regio, zoals TVU Antwerpen en High Care in Mortsel. Het schakelt ook het eigen netwerk van vrienden, familie, … in van de persoon of familie in kwestie. Vrijwilligers helpen voor onder meer kinderopvang, begeleiding van fysiek mindervalide mensen, de zoektocht naar een woning of vertaalopdrachten. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken!

Meer informatie

De coördinator van het Caritas-team in Antwerpen staat voor je klaar met verdere informatie. Wil je vrijwilliger worden? Hier vind je informatie.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op