Gezondheidszorg in Antwerpen voor de meest kwetsbaren

Caritas International België Gezondheidszorg in Antwerpen voor de meest kwetsbaren

© Isabel Corthier - De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt hiervoor binnen haar opvangnetwerk, ook in Antwerpen.

© Isabel Corthier - De opvang moet altijd gepaard gaan met een menselijke, waardige en kwalitatieve ondersteuning. Caritas zorgt hiervoor binnen haar opvangnetwerk, ook in Antwerpen.

21/06/2018

Titel:

Health Care

Doelgroep:

Personen/families in asielprocedure en met zware medische problematiek

Doelstelling:

Aangepaste opvang bieden aan personen en /of families in asielprocedure en met zware medische problemen

Plaats:

Antwerpen en deelgemeenten

Duur :

Sinds juli 2017

Context: een waardige opvang

Verzoekers om internationale bescherming hebben recht op opvang gedurende de gehele asielprocedure. Dit is een feit, maar dit recht is soms moeilijk toe te passen in het geval van ernstig zieke personen in de asielprocedure, met of zonder hun familie. Om een waardige en passende opvang te garanderen, kunnen deze mensen rekenen op Caritas in Antwerpen en in de omgeving.

>> LEES OOK: Focus op de meest kwetsbaren: “Alles is moeilijker in een rolstoel.”

Het project: een aangepaste zorgomgeving

Zodra we een verzoek tot transitie ontvangen van een asielcentrum, doen we ons uiterste best om de juiste match te vinden tussen de accommodatie en de behoeften van de persoon om hem of haar onder te brengen in een van onze vrijstaande huizen. Bijvoorbeeld: rolstoeltoegankelijkheid, voldoende binnenruimte, enz.

Afhankelijk van het medische probleem doen we een beroep op externe diensten om de nodige zorg aan huis te verlenen. We zetten er een adequate zorgomgeving op, bijvoorbeeld door het inschakelen van een thuisverpleegkundige of kinesist en doorverwijzing naar eerste- en tweedelijnshulpverlening.

Een sociaal assistent van Caritas begeleidt de verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) op juridisch en psychosociaal vlak, maar ook bij vorming en onderwijs en professionele integratie. Zij zorgen ook voor een verbinding met de instellingen die hen ondersteunen. “Taal is een belangrijke barrière”, legt Annick Schauwaers uit, een hulpverlener in ons sociale programma voor mensen met ernstige medische problemen. Ze geeft een voorbeeld tijdens de Covid-crisis: “Sommige diensten zijn ook fysiek onbereikbaar, zoals de dokter die zijn telefoonnummer op de deur van zijn kantoor hangt. Mijn cliënt kon hem niet bellen omdat hij geen belkrediet had.”

Als de procedure voor internationale bescherming afloopt en de persoon in kwestie wordt erkend als vluchteling, gaan we op zoek naar een nieuwe woning, samen met de familie en op maat van de zorgnoden van de zieke persoon. Caritas helpt ook bij het zetten van de eerste stappen naar integratie: aansluiting bij de mutualiteit, een eigen bankrekening openen, contacten met het OCMW van de toekomstige woonplaats enz.

>> IK WORD VRIJWILLIGER

 

Het team en samenwerkingen

De begeleiding en verzorging van de mensen in deze 19 opvangplaatsen wordt verzekerd door 2 sociaal assistenten en een verpleegkundige. Zij brengen huisbezoeken en zijn beschikbaar tijdens de permanentie op het kantoor in Antwerpen. Er is ook een coördinator die alles in goede banen leidt.

Het team werkt nauw samen met andere Caritas-projecten in de regio, zoals High Care, het medische hulpproject in Mortsel. Ook gaan ze aan de slag met vrijwilligers, in het kader van kinderopvang, begeleiding van fysiek mindervalide mensen, de zoektocht naar een woning of vertaalopdrachten. Ook jij kan bij het team aansluiten!

Meer informatie

De verantwoordelijke voor de medische opvang staat voor je klaar met verdere informatie. Aarzel ook niet om onze mogelijkheden voor vrijwilligers in heel België te raadplegen, via deze link. 

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op