Health Care Antwerpen

Caritas International België Health Care Antwerpen

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

21/06/2018

Doelgroep:

Personen/families in asielprocedure en met zware medische problematiek

Duur :

sinds juli 2017

Plaats:

Antwerpen en deelgemeenten

Doelstelling:

Aangepaste opvang bieden aan personen en /of families in asielprocedure en met zware medische problemen

Context: individuele woningen voor de meest kwetsbaren

Na 18 jaar lang  in te zetten op de opvang van asielzoekers in individuele woningen, moet Caritas in 2017 noodgedwongen een bladzijde omdraaien. De Belgische overheid beslist om het opvangmodel te wijzigen en bijna alle individuele opvangplaatsen worden opgedoekt.

Nu zijn de individuele woningen enkel nog bestemd voor specifieke doelgroepen. Het gaat hier om de meest kwetsbaren, zoals bijvoorbeeld mensen met beperkingen of medische problemen. Zij worden opgevangen in onze individuele woningen in een rond Antwerpen.

Het project: een aangepaste zorgomgeving

Caritas voorziet 19 opvangplaatsen in individuele woningen voor zwaar zieke personen in asielprocedure, al dan niet vergezeld van hun familie.

We zetten er een adequate zorgomgeving op, bijvoorbeeld door het inschakelen van een thuisverpleegkundige of kinesist en doorverwijzing naar eerste- en tweedelijnshulpverlening. Een sociaal assistent van Caritas begeleidt de asielzoekers op juridisch en psychosociaal vlak, maar ook bij vorming en onderwijs, professionele integratie….

Als de asielprocedure afloopt en de persoon in kwestie wordt erkend als vluchteling, gaan we op zoek naar een nieuwe woning, samen met de familie en op maat van de zorgnoden van de zieke persoon. Caritas helpt ook bij het zetten van de eerste stappen naar integratie: aansluiting bij de mutualiteit, een eigen bankrekening openen, contacten met het OCMW van de toekomstige woonplaats…

Het team en samenwerkingen

De begeleiding en verzorging van de mensen in deze 19 opvangplaatsen wordt verzekerd door 2 sociaal assistenten en een verpleegkundige. Zij brengen huisbezoeken en zijn beschikbaar tijdens de permanentie op het kantoor in Antwerpen. Er is ook een coördinator die alles in goede banen leidt.

Allemaal werken zij intensief samen met het team van High Care in Mortsel en het Housing-café in Antwerpen. Ook gaan ze aan de slag met vrijwilligers, in het kader van kinderopvang, begeleiding van fysiek mindervalide mensen, de zoektocht naar een woning of vertaalopdrachten.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 60% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op