Kwetsbare vluchtelingen in Antwerpen: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare vluchtelingen in Antwerpen: overgang naar autonomie

Een team van integratiecoaches begeleidt de kwetsbare mensen van TVU. Het gaat mee op zoek naar een definitieve woning, en staat hen bij op medisch, sociaal en juridisch vlak. - Isabel Corthier

Een team van integratiecoaches begeleidt de kwetsbare mensen van TVU. Het gaat mee op zoek naar een definitieve woning, en staat hen bij op medisch, sociaal en juridisch vlak. - Isabel Corthier

20/07/2022

TITEL:

Overgang naar autonomie van erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel (TVU Antwerpen)

VOOR WIE?:

Erkende vluchtelingen met een verblijfsstatuut met een specifieke kwetsbaarheid.

DOELSTELLING:

De overgang van het leven in een collectieve opvangstructuur naar zelfstandigheid in goede banen leiden.

Plaats:

Antwerpen (ook in Brussel en Luik)

Duur:

Sinds 2021

Een transitieperiode voor de meest kwetsbaren

Wie in een collectieve opvangstructuur voor verzoekers om internationale bescherming (asiel) verblijft én een verblijfsstatuut heeft gekregen, moet de collectieve opvang verlaten en op eigen benen staan.

Dat is voor alle vluchtelingen een grote stap, en voor kwetsbare vluchtelingen des te meer. Onder ‘kwetsbaar’ verstaan we hier bijvoorbeeld: mensen met ernstige medische problemen, een alleenstaande moeder die analfabeet is, een zwangere alleenstaande vrouw, een alleenstaande man me een kind met een beperking …

Deze mensen komen in aanmerking voor het TVU-project. TVU staat voor ‘transition vulnérables’, ‘transitie kwetsbaren’.

Zij hebben recht op een transitieperiode van drie maanden waarin ze extra begeleid worden. Die transitieperiode kan nog eens met drie maanden worden verlengd. Fedasil, dat in België verantwoordelijk is voor de opvang van mensen die vragen om internationale bescherming, selecteert wie precies voor TVU in aanmerking komt.

Begeleiding bij elke stap

Voor deze kwetsbare mensen heeft TVU Antwerpen 30 bedden beschikbaar, verdeeld over 7 woningen. Er zijn woningen voor alleenstaanden, en voor gezinnen.

Een team van integratiecoaches begeleidt deze kwetsbare mensen. Het team gaat mee op zoek naar een definitieve woning, en staat hen bij op medisch, sociaal en juridisch vlak. Zo gaan de coaches bijvoorbeeld mee op zoek naar een dokter en gaan de eerste keren mee naar de afspraak. Ze wijzen de juiste halte van de tram, maar leggen ook uit hoe zit met de gescheiden afvalophaling, helpen met administratie en budgetbeheer, zoeken mee naar een zinvolle dagbesteding, leggen de contacten met diensten als familiehulp en thuisverpleging en nog veel meer.

“We doen het samen”, legt coach Sifa Kulia uit. “Stap voor stap. Onze cliënten zitten aan het stuur, en wij rijden mee. En af en toe sturen we bij. Tot ze klaar zijn om helemaal alleen te rijden.”

Meer informatie

De coördinator van het Caritas-team in Antwerpen staat voor je klaar met verdere informatie. Wil je vrijwilliger worden? Hier vind je informatie.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op