Hulp bij zware medische problemen

Caritas International België Hulp bij zware medische problemen

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

30/10/2018

Titel:

High Care

Plaats:

Mortsel

Duur:

Sinds september 2017

Doelgroep:

Personen/families met verblijfsstatuut in België en met zware medische problematiek

Doel:

Een aangepaste transitieplaats bieden aan personen en /of families met verblijfsstatuut in België en met zware medische problemen.

BEGELEIDING AANGEPAST AAN MEDISCHE NODEN

Wie een verblijfsstatuut krijgt in België, ruilt de opvang in voor een leven op eigen benen: een huis vinden, aansluiting bij de mutualiteit, een job…. Niet iedereen is daar klaar voor. Een eigen weg vinden is voor mensen met zware medische problemen allesbehalve evident. Zij hebben specifieke ondersteuning nodig en kunnen daarvoor terecht bij het project van Caritas in Morstel.

Het project: overgang naar een autonoom leven

Sinds september 2017 organiseren we 10 opvangplaatsen voor personen met een zware medische problematiek, al dan niet vergezeld van hun familie. De voornaamste opdracht bij aankomst is het opzetten van een adequate zorgomgeving met een thuisverpleegkundige, familiehulp, kinesist… en een degelijke opvolging van eerste- en tweedelijns hulpverlening.

Een integratiecoach begeleidt deze personen op medisch, psychosociaal en juridisch vlak. Daarnaast wordt ook ingezet op vormingen, onderwijs en professionele integratie. We gaan intensief op zoek naar de meest aangewezen definitieve woonvorm die aansluit op de zorgnoden van de persoon met medische problematiek. En we zetten de eerste stappen naar integratie, zoals de aansluiting bij een mutualiteit, het openen van een eigen bankrekening, en de contacten met het OCMW van de toekomstige woonplaats.

“In theorie duurt een verblijf in het High Care project zes maanden”, zegt Sylvia Servranckx, coördinatrice van onze programma’s voor sociale begeleiding. “Maar er kan een uitzondering aangevraagd worden als iemand bijvoorbeeld nog geen woning heeft gevonden die is aangepast aan de rolstoel. Wie zich al blauw betaalt aan medische uitgaven, vindt niet altijd snel een aangepaste woning met het beperkte budget dat overblijft. Het kan ook dat het verblijf verlengd wordt als er nog geen plaats is vrijgekomen bij beschermd of beschut wonen. Anders zouden die mensen op straat terechtkomen.”

Het team: integratie en zorg

Het team bestaat uit twee integratiecoaches, een verpleegkundige en coördinator. Hun bureaus bevinden zich in hetzelfde gebouw als de opvangplaatsen, zodat ze steeds bereikbaar zijn.

Er wordt intensief samengewerkt met het Health Care team in Antwerpen en met het team van Housing-café Antwerpen. Ook gaan we aan de slag met vrijwilligers die we inzetten voor de begeleiding van fysiek mindervalide mensen, de zoektocht naar een woning,  vertaalopdrachten…

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws