Wie zijn de druzen?

Caritas International België Wie zijn de druzen?

ANWAR AMRO VIA GETTY IMAGES

ANWAR AMRO VIA GETTY IMAGES

31/08/2015

De druzen vormen een religieuze minderheid die een mystieke vorm van de sjiitische islam beoefenen maar dit op een manier die als blasfemisch beschouwd wordt door soennieten en sjiieten. Syrische druzen, die vooral in het zuidwesten van het land wonen, hebben zich de voorbije vier jaar afzijdig kunnen houden tijdens het conflict, al was er wel een stille steun aan het Assadregime. Maar steeds meer leiders binnen de druzengemeenschap beginnen te ijveren voor een toenadering tot de soennitische meerderheid, ingegeven door het besef dat Assads militaire macht aan het afkalven is en hij hen in de nabije toekomst dus niet langer de nodige bescherming zal kunnen bieden.

Soennieten maken 72% van de Syrische bevolking uit, druzen slechts 3%. En tegen die meerderheid willen sommige druzische leiders het niet opnemen. Andere leiders worden afgeschrikt door de wreedheden van al-Nusra en Islamitische Staat en zien voor de gemeenschap geen andere mogelijkheid dan zich aan te sluiten bij een coalitie van minderheden dat steun zoekt bij de alawieten en het Bassadregime. Het alternatief voor Bassad biedt op dit moment te weinig hoop: eerder dit jaar verplichtte al-Nusra de inwoners van Lawza en andere omliggende dorpen zich te bekeren tot de soennitische islam.

In juni werden in Noord-Syrië 24 druzen vermoord door al-Nusrastrijders. Ook in het zuiden van Syrië vonden er recent aanvallen plaats op druzen, tot grote woede en ongerustheid van druzen in buurlanden Israël en Libanon. Bovendien werden jonge druzen onlangs verplicht mee te vechten in het uitgeputte en fel belaagde Syrische leger, dat in het zuiden onder meer verantwoordelijk wordt gehouden voor een bloedige aanval op de soennitische bedoeïenen — wat tot nog meer conflicten tussen druzen en bedoeïenen heeft geleid.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten