Wat hebben we in 2017 samen verwezenlijkt?

Caritas International België Wat hebben we in 2017 samen verwezenlijkt?

Isabel Corthier

Isabel Corthier

24/07/2018

Dankzij uw steun kon Caritas International ook in 2017 haar hulpverlening aan de meest kwetsbaren verder zetten, zowel in het buitenland als in België. Hierbij een kort overzicht van het afgelopen jaar. U kunt er alles over lezen in ons jaarverslag dat vanaf nu beschikbaar is. We zeggen het niet genoeg: van harte dank!

‘Samen op weg’ is de kern van ons verhaal. We werken samen met kwetsbare mensen en groepen aan het opbouwen van een institutioneel en/of sociaal netwerk en aan meer autonomie. Voor het opzetten en implementeren van projecten gaan we in dialoog met alle betrokkenen en doen we beroep op verschillende actoren in ons werkveld. Voor de financiering kunnen we rekenen op individuele sympathisanten maar ook op officiële instanties.

In 2017 konden we onder meer rekenen op:

 • 20.562 sympathisanten met 39.248 giften
 • meer dan 160 vrijwilligers bij de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen
 • 11 scholen of 376 leerlingen die een kaart of een brief schreven voor jonge Syrische vluchtelingen in Libanon
 • steun van bisdommen, parochies, congregaties, partnerorganisaties en overheidsinstanties

Noodhulp en ontwikkeling in het buitenland

 • Noodhulp en heropbouw: totaal uitgaven € 7.935.712  in 26 landen

Belangrijkste interventies: strijd tegen de honger in Afrika; crisis in Syrië en opvang van vluchtelingen in buurlanden; heropbouw na de aardbeving in Nepal (2015); heropbouw na tyfoon Haiyan in de Filipijnen (2013); rampenparaatheid in DR Congo, Burundi en Niger; humanitair waarschuwingssysteem in DR Congo (Evenaarsprovincies en Kasaï); medische zorg in Palestina (Gaza).

 • Ontwikkeling: totaal uitgaven € 4.430.564,91  in 28 landen

Hoofdzakelijk voedselzekerheid in Afrika maar niet uitsluitend. Onder meer goedkeuring financiering 5- jarenprogramma door Belgische overheid (DGD)  in DR Congo, Rwanda, Burundi, Ethiopië, Niger en Haïti en België (educatie en beleidsbeïnvloeding). In samenwerking met Commission Justice et Paix en met de steun van 11 11 11 .

Hulverlening aan asielzoekers en vluchtelingen in België

De meeste asielzoekers worden voortaan in centra opgevangen. Begin 2017 beschikten we nog over 906 gesubsidieerde individuele opvangplaatsen. Eind 2017 zijn er dat nog 275 voor zeer kwetsbare personen: 56 niet-begeleide minderjarige jongeren met verblijfstatuut; 19 plaatsen voor asielzoekers en 10 voor vluchtelingen met medische problemen; 78 plaatsen voor alleenstaande vrouwen en moeders met kinderen (asielzoeksters) en 112 plaatsen voor vluchtelingen met een kwetsbaar profiel (psychologische problematiek, alleenstaande met veel kinderen, weinig scholing…). Belangrijk hierbij is de specifieke individuele begeleiding.

Daarnaast zijn er 174 plaatsen voor asielzoekers in ons centrum in Scherpenheuvel.

In 2017 hebben we 633 personen begeleid bij hun vrijwillige terugkeer, hier in België en bij de re-integratie in hun thuisland via onze Caritaspartners.

4 Nederlandstalige en 4 Franstalige voogden hadden het voogdijschap over 229 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Eerstelijnszorg: in 2017 helpen we in 712 dossiers waarbij 80 nationaliteiten betrokken zijn.

165 personen/gezinnen vonden een woning via onze ‘Housing-cafés’ in Antwerpen, Luik en Gent.

Financieel overzicht

Inkomsten 2017*

Caritas International België Wat hebben we in 2017 samen verwezenlijkt?

 • Overheidsfinanciering: € 22.485.153,54 – 70,5 %
 • Giften en legaten: € 7.635.919,15 – 23,9 %
 • Andere: € 1.782.469,88 – 5,6 %

TOTAAL: 31.903.542,57

Uitgaven 2017*

Caritas International België Wat hebben we in 2017 samen verwezenlijkt?

 • Asiel en migratie: € 15.614.037,82 – 48,19 %
 • Noodhulp en heropbouw: € 11.932.201,92 – 36,82 %
 • Functioneringskosten: € 3.783.920,11 – 11,68 %
 • Communicatie, fondsenwerving, educatie en beleidsbeïnvloeding: € 1.071.531,84 – 3,31 %

TOTAAL: 32.401.691,69

Je wil het volledige jaarverslag 2017 inkijken?

Je vindt de digitale versie van ons jaarverslag 2017 onder de rubriek publicaties. In naam van het hele team danken wij je voor jouw onmisbare bijdrage aan onze vele interventies.
Graag een papieren versie? Stuur jouw adresgegevens per mail naar infonl@caritasint.be of per brief naar: Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel.*

Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van juni.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten