Uw mening telt: deel ze!

Caritas International België Uw mening telt: deel ze!
01/12/2017

Nu het jaar op zijn einde loopt, maken we samen de balans op zodat we in 2018 nog dichter bij uw verwachtingen en prioriteiten kunnen aansluiten. Samengevat: 10 vragen, 2 minuten, en uw anonimiteit gegarandeerd.

We luisteren naar u: 2 minuten, 10 vragen

(function(t,e,s,n){var o,a,c;t.SMCX=t.SMCX||[],e.getElementById(n)||(o=e.getElementsByTagName(s),a=o[o.length-1],c=e.createElement(s),c.type=”text/javascript”,c.async=!0,c.id=n,c.src=[“https:”===location.protocol?”https:// :”http://”,”widget.surveymonkey.com/collect/website/js/tRaiETqnLgj758hTBazgd5hJTWZHp4A6EyvL8vn9Yfl8HPEHv3iRFJg3bmP5Enra.js”].join(“”),a.parentNode.insertBefore(c,a))})(window,document,”script”,”smcx-sdk”);Verwerking van de gegevens conform aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de verdere wijzigingen aan deze wet.

Andere enquêtes?

Om nog beter met u te kunnen communiceren, evalueren we dit eindejaar al onze online instrumenten. We doen dus dezelfde enquête over onze nieuwsbrieven en onze aanwezigheid op sociale media. Uw mening is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u de links van de andere enquêtes (+- 2min/ enquête)

Hartelijk bedankt voor uw deelname!

Elke mening telt, in alle vertrouwen

De verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om onze communicatie te verbeteren. Ze worden enkel behandeld door Caritas International België vzw. Voor de verzameling en verwerking nemen we geen onderaannemers aan. Op elk moment hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken of te verbeteren met een e-mail naar infonl@caritasint.be.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten