Sluiting Klein Kasteeltje door coronavirus: kandidaat-vluchtelingen op straat

Caritas International België Sluiting Klein Kasteeltje door coronavirus: kandidaat-vluchtelingen op straat

CC by Tram Bruxelles - Het Klein Kasteeltje is het 'aankomstcentrum' voor alle personen die in België asiel willen aanvragen. Door de coronacrisis is het niet langer mogelijk zich daar te registreren.

CC by Tram Bruxelles - Het Klein Kasteeltje is het 'aankomstcentrum' voor alle personen die in België asiel willen aanvragen. Door de coronacrisis is het niet langer mogelijk zich daar te registreren.

27/03/2020

Maandag besliste de regering niet langer nieuwe verzoeken om internationale bescherming te registreren bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Klein Kasteeltje). De gevolgen van deze beslissing zijn verstrekkend, laten zich meteen voelen, en baren ons grote zorgen.

Het Klein Kasteeltje heeft zijn deuren gesloten voor verzoekers om internationale bescherming[1] en dat voor onbepaalde duur. Deze beslissing is het gevolg van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart nam tegen de verspreiding van het coronavirus.

Dringende maatregelen nodig voor verzoekers om internationale bescherming

Het doel van deze beslissing is te voorkomen dat mensen zich buiten het centrum of in de wachtkamers verzamelen. Niemand wordt nog toegelaten — ook jongeren of gezinnen met kinderen niet.

Doordat ze zich niet meer kunnen registreren en er geen noodopvang voorzien is, betekent dit dat ze de volgende dagen (en wellicht weken) allemaal op zichzelf aangewezen zijn voor het vinden van onderdak. Zonder toegang tot familie of vrienden, wordt het vinden van een slaapplaats heel erg moeilijk. Door de registratiestop stellen we families en kinderen onnodig bloot aan extra risico’s en onzekerheid. Bijkomende maatregelen dringen zich zo snel mogelijk op.

Beschermingsmaatregelen nodig, ook voor meest kwetsbare profielen

Wij hebben begrip voor het feit dat de overheid zijn werknemers wil beschermen. Ook Caritas nam haar voorzorgsmaatregelen, en ziet zich genoodzaakt die dagelijks bij te stellen. Maar deze beslissing gaat in tegen het recht om internationale bescherming aan te vragen. Alle Europese lidstaten hebben de opdracht gekregen om proportionele maatregelen te nemen en ieders gezondheid te beschermen.[2]

>> LEES OOK: Coronavirus: blijven helpen, ondanks de epidemie

Ook in Nederland werd de beslissing genomen de registratieprocedures tijdelijk stop te zetten, maar daar ging deze beslissing gepaard met de creatie van extra noodopvangplaatsen. Wij hopen dat België, middels een gecoördineerde aanpak tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus, dit voorbeeld met spoed volgt.


Wat doet Caritas International België aan Covid-19?

Naast politieke aandacht vragen voor onrechtvaardige situaties die deze pandemie veroorzaakt, doet Caritas International haar uiterste best om sociale begeleiding en bescherming van mensen te garanderen. Dit binnen haar opvangstructuren en daar waar haar hulp nodig is, en vooral voor de meest kwetsbare onder hen.

Ook je kan samen met Caritas helpen zonder daarvoor de deur uit te moeten. Steun het Coronavirus Hulpfonds via ons platform online of op ons rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 met de mededeling “Coronavirus 005”. 
[1]

Vroeger “asielzoekers” genoemd. Sinds 2018
is de term gewijzigd naar ‘verzoeker om internationale bescherming’. Een ‘asielaanvraag’ heet nu een ‘verzoek om internationale bescherming’. Internationale bescherming kan in België
zowel de erkenning als vluchteling als de subsidiaire bescherming betekenen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten