Opdat niemand achterblijft: ons jaarverslag 2019

Caritas International België Opdat niemand achterblijft: ons jaarverslag 2019

Isabel Corthier - Samen hebben we de meest kwetsbare leerlingen in Libanon gesteund dankzij de solidariteit van 3.832 schenkers die ingegaan zijn op onze campagneoproep in september. Bedankt voor jouw steun!

Isabel Corthier - Samen hebben we de meest kwetsbare leerlingen in Libanon gesteund dankzij de solidariteit van 3.832 schenkers die ingegaan zijn op onze campagneoproep in september. Bedankt voor jouw steun!

01/08/2020

Meer dan ooit werken we samen aan een betere wereld, een gemeenschappelijk huis waar het voor iedereen, zonder uitzondering, goed is om te leven. En het jaarverslag getuigt hiervan. Enkele hoogtepunten: De transitie naar opvang van mensen met medische en psychische problemen in Scherpenheuvel. Of, de strijd tegen de voedselonzekerheid in de door armoede geteisterde regio’s. Ontdek in 48 pagina’s, 365 dagen humanitaire hulp, in België en in het buitenland.

“Caritas International richt zich meer en meer tot mensen en groepen met een zeer kwetsbaar profiel”, zegt Frank De Coninck, voorzitter van onze organisatie. “Draaglast verminderen en draagkracht verhogen is waar we naar streven zodat iedereen kan bouwen aan een betere toekomst.”

>>IK LEES HET JAARVERSLAG

In 2019 realiseerden we dit samen met:

 • 17.343 vrijgevige sympathisanten die ons financieel steunen.
 • 183 solidaire vrijwilligers die helpen bij de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen.
 • 165 lidorganisaties die samen het wereldwijde caritasnetwerk vormen.
 • 145 personeelsleden die zich enthousiast inzetten voor de meest kwetsbaren.

Een volledig overzicht

Het eerste hoofdstuk van het jaarverslag gaat over onze noodhulp en ontwikkeling in het buitenland. Van noodhulp in crisissituaties, zoals bij de cycloon Idaï in Mozambique en Zimbabwe tot projecten als “agro-ecologie” om voedselschaarste in de Sahel tegen te gaan.

>>LEES OOK: Agro-ecologie als antwoord op klimaatverandering

Hoofdstuk twee laat de verschillende resultaten van asiel en migratie in België zien: de opvang en begeleiding van mensen met een zeer kwetsbaar profiel, ondersteuning in overgangsfase naar zelfstandig leven, hulp bij integratie voor erkende of hervestigde vluchtelingen, ondersteuning bij vrijwillige terugkeer en re-integratie, voogdij van minderjarigen en de eerstelijnszorg via onze sociale dienst.

De volgende hoofdstukken gaan over beleidsbeïnvloeding en wereldburgerschapseducatie in 2019. Het jaarverslag eindigt met een financieel verslag en een overzicht van onze organisatie op 31 december 2019.

2019 in enkele cijfers

 • 9.948 families ofwel 49.740 personen, die slachtoffer werden van Cycloon Idaï in Mozambique, werden ondersteund met voedselpakketten en benodigdheden voor het huishouden, onderdak, water en hygiëneproducten, zaaigoed en gereedschap.
 • 27 landen waarin Caritas International noodhulp, ontwikkeling en heropbouw biedt.
 • De consumptie van hout in Niger is met 50% gedaald in de gemeenschappen betrokken in onze strijd tegen ontbossing.
 • Ongeveer 95% van de mensen die verblijven in een transitwoning worden hierna naar een eigen woning toegeleiden.
 • 150 NBMV werden in 2019 door onze voogden begeleid.
 • 2.177 mensen krijgen ondersteuning bij re-integratie in hun thuisland.

Financieel overzicht

Inkomsten 2019*

Caritas International België Opdat niemand achterblijft: ons jaarverslag 2019

 • Overheidsfinanciering: € 19.695.102,07 € – 70,12 %
 • Giften en legaten: € 7.230.985,15 € – 25,74 %
 • Andere: € 1.161.036,55 € – 4,13 %

Totaal zonder uitzonderlijk: € 28.087.123,77

Uitzonderlijke opbrengsten** : € 3.943.482,79 
Totaal met uitzonderlijk: € 32.030.606,56

Uitgaven 2019*

Caritas International België Opdat niemand achterblijft: ons jaarverslag 2019

 • Internationale samenwerking: € 11.872.482,30 € – 41,37 %
 • Asiel en migratie: € 11.604.715,07 € – 40,43 %
 • Functioneringskosten: € 3.816.872,41 € –
  13,3 %
 • Communicatie en fondsenwerving: € 1.405.651,13 € – 4,9 %

Totaal zonder uitzonderlijk: € 28.699.720,91

Uitzonderlijke kosten** : € 7.610.490,83 
Totaal met uitzonderlijk: € 36.310.211,74

Wil je het volledige jaarverslag 2019 inkijken?

Je vindt de digitale versie van ons jaarverslag 2019 onder de rubriek publicaties. In naam van het hele team danken wij je voor jouw onmisbare bijdrage aan onze vele interventies.

Liever een papieren versie? Stuur jouw adresgegevens naar Johanna Vanraes per e-mail (j.vanraes@caritasint.be) of per brief (liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel).*

Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan de Algemene vergadering van augustus 2020

**

De uitzonderlijke lasten van 7.610.490,83 EUR komen overeen met het terugnemen van voorschotten van financiers de afgelopen jaren, die op dat moment niet als inkomsten hadden beschouwd mogen worden.

De uitzonderlijke inkomsten van 3.943.482,79 EUR komen overeen met het terugnemen van voorschotten aan partnerorganisaties de afgelopen jaren, die op dat moment niet als uit uitgaven hadden geregistreerd mogen worden.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten