Navigeren in woelige wateren : Jaarverslag 2022

Caritas International België Navigeren in woelige wateren : Jaarverslag 2022

© Layla Aerts / Fedasil

© Layla Aerts / Fedasil

05/07/2023

“De opvangcrisis, oplaaiende conflicten, natuurrampen, klimaatcatastrofes, de inflatie die de armoede deed toenemen: 2022 was een rauw en bewogen jaar, ook al konden we ons verheugen over de krimpende gezondheidscrisis.” Dat zegt Bernard Woronoff, voorzitter van de raad van bestuur, in het nieuwe jaarverslag 2022 van Caritas International.

“De crisis in Oekraïne drukt haar stempel op de geesten. Dankzij een ongeziene golf van solidariteit kon Caritas voorop lopen en ondersteuning geven aan de getroffen burgers: in België, in Oekraïne, in de buurlanden. Hierbij konden we terugvallen op het netwerk van lokale Caritas-organisaties die meteen in actie kwamen. Die lokale verankering, via de Caritasstructuren in ieder bisdom, is een unieke troef voor ons netwerk. Ze maakt het mogelijk om efficiënt tussenbeide te komen, zonder te veel tijd te verliezen en zonder middelen te verspillen. Dat gebeurt natuurlijk niet alleen in Oekraïne,maar ook in alle belangrijke gebieden waar we actief zijn op het vlak van noodhulp, preventie en ontwikkeling: Afrika, het Midden-Oosten, Pakistan (met enorme overstromingen), Brazilië.”

“In België is het de opdracht van Caritas International om migranten en vluchtelingen in alle mogelijke vormen bij te staan: via opvangcentra, gepersonaliseerde begeleiding van minderjarigen, juridische bijstand, bij het zoeken naar huisvesting, bij een terugkeer naar het land van herkomst, ten bate van opvanggezinnen… We leggen de klemtoon op de bijstand aan de kwetsbaarste personen die een bijzondere en erg humane begeleiding nodig hebben, en dit voor enige tijd. Daar zit de kern van ons werk, dat is ons “DNA”.

Op de Algemene Vergadering van 15 juni 2023 kregen de leden van Caritas International informatie over een aantal van de activiteiten: de humanitaire hulp in Oekraïne en haar buurlanden, de ondersteuning in de DR Congo op basis van de ECHO-subsidies en de belangrijke rol die Caritas opneemt op het vlak van re-integratie.

In het kader van de jaarlijkse controle vraagt de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) aan haar leden om een Synthesetabel in te vullen waarin een aantal sleutelcijfers terug te vinden is. Hier is de tabel voor het jaar 2022.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten