Internationale dag voor de strijd tegen mensenhandel

Caritas International België Internationale dag voor de strijd tegen mensenhandel

Caritas Nigeria

Caritas Nigeria

30/07/2019

30 juli markeert de internationale dag voor de strijd tegen mensenhandel. Een moeilijke strijd. Een strijd die wereldwijd en dagelijks gevoerd wordt door talrijke organisaties en professionals. Ook Caritas International probeert haar steentje bij te dragen.

 

Het verhaal van Awa die begeleid is door Caritas is maar één van de vele verhalen van mensenhandel. Mensenhandel is de uitbuiting van mensen om er geld mee te verdienen. De uitbuiting kan verschillende vormen aannemen: mensonterende arbeidsomstandigheden, seksuele uitbuiting in de prostitutie of in kinderpornografie, uitbuiting in bedelarij, orgaanhandel, de verplichting om misdaden te plegen tegen de wil van de persoon in. Het gaat om een vorm van moderne slavernij.[1] In België worden voornamelijk gevallen van gedwongen prostitutie, uitbuiting in de bouwsector, horeca en schoonheidssalons en uitbuiting van huishoudhulp geconstateerd.

Caritas onderneemt actie

Een groep die heel kwetsbaar is voor mensenhandel zijn minderjarigen op de vlucht (NBMV). Laurence Bruyneel, coördinatrice van de voogdijdienst bij Caritas International, vertelt hoe Caritas jongeren op de vlucht probeert te beschermen: “We gebruiken onder andere geanimeerde filmpjes van de organisatie ECPAT – beschikbaar in verschillende talen – die jongeren op een laagdrempelige manier uitleggen wat hun rechten zijn en hoe ze zich kunnen beschermen. We proberen hen ook aan te moedigen om hun verhaal te vertellen aan hulpverleners als ze toch in aanraking zijn gekomen met mensenhandel.[2]

Uitbuiting: een wereldwijd probleem

Mensenhandel is een wereldwijd probleem. Hoewel mensenhandel vaak zeer verborgen gebeurt, schat het ILO dat wereldwijd 21 miljoen personen slachtoffer zijn van gedwongen arbeid.[3] Dit cijfer houdt bovendien geen rekening met de andere aspecten die evengoed onder mensenhandel vallen:, orgaanhandel, gedwongen misdaden, uitbuiting van bedelaars, enzovoort.

De precaire positie van migranten maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting. Maar zij zijn niet de enige. De afgelopen jaren zijn mensen die in eigen land uitgebuit worden verdubbeld. Momenteel gaat dit om 58% van de gekende slachtoffers.

Internationale solidariteit = deel van de oplossing

Caritas meent dat we de verantwoordelijkheid hebben om de ergste schendingen van de menselijke waardigheid aan te pakken, zoals mensenhandel en uitbuiting van kinderen. Dat impliceert het aanpakken van de oorzaken van armoede en schendingen van mensenrechten, waardoor veel mensen gedwongen worden hun land te verlaten, te migreren op zoek naar betere kansen en kwetsbaar worden voor precair en uitbuitend werk. Dat impliceert het informeren van migranten en mensen op de vlucht rond hun rechten. En dat impliceert beleidsmakers sensibiliseren rond deze zelfde thematieken.


Het project MIND kreeg financiële steun van het programma van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). Meer informatie vind je hier. Deze inhoud is de verantwoordelijkheid van Caritas International en niet noodzakelijk van de Europese Unie.

Caritas International België Internationale dag voor de strijd tegen mensenhandelVerwant nieuws

Alle nieuwsberichten