Internationale Dag van de Migrant: solidariteit in plaats van muren en geweld

Caritas International België Internationale Dag van de Migrant: solidariteit in plaats van muren en geweld

Isabel Corthier - Mohammad (rechts), zijn vrouw Khadija en hun kinderen moesten Syrië ontvluchten. Vandaag wonen ze in Beloeil (Henegouwen) waar ze Linda (midden) en haar man Thierry leerden kennen bij het ‘Community Sponsorship’-project.

Isabel Corthier - Mohammad (rechts), zijn vrouw Khadija en hun kinderen moesten Syrië ontvluchten. Vandaag wonen ze in Beloeil (Henegouwen) waar ze Linda (midden) en haar man Thierry leerden kennen bij het ‘Community Sponsorship’-project.

18/12/2021

Veilige en legale routes naar Europa openen, in plaats van migranten als een bedreiging te zien en muren op te trekken: dat vragen Caritas Europa [1] en Caritas International van de beleidsmakers op deze Internationale Dag van de Migrant. Mensen steken grenzen over om verschillende en elk om hun eigen redenen: om bescherming te zoeken, om te werken, om te studeren, om zich te herenigen met familieleden… En zij moeten met waardigheid worden behandeld.

Voor het huidige Europese beleid van afschrikking en afwijzing betalen migranten, en zij die opkomen voor hun rechten, elke dag de prijs. Het is een beleid dat al te vaak slachtoffers maakt: dodelijke schipbreuken in het Kanaal en de Middellandse Zee, mensen die aan de grens met Wit-Rusland als pionnen worden gebruikt en voor de poorten van de Europese Unie in de ijskoude bossen aan hun lot worden overgelaten, de ontelbare uitzettingen in Griekenland en langs de Balkanroute…

>> LEES: Het massaal terugdringen van migranten aan de Europese grens: de toekomst waarvan we dromen?

Minderjarigen: een traject vol gevaar

Manou Ballyn coördineert een project van Caritas International – CAW Brabantia dat niet-begeleide minderjarigen (NBMV) begeleidt uit Eritrea, Soedan en Ethiopië die op doorreis zijn via België naar het Verenigd Koninkrijk. Zij getuigt van de verschrikkelijke beproevingen die veel NBMV’s doorstaan: “Zo reizen een heleboel niet-begeleide minderjarige vluchtelingen door Libië, waar ze te maken krijgen met seksueel geweld, slavernij en zeer traumatisch misbruik. En eenmaal in Europa is het niet veel beter. Vaak zijn ze er het slachtoffer van politiegeweld en worden hun persoonlijke spullen gestolen.

>> LEES: Dringend nood aan opvang voor NBMV’s op doortocht

 

Caritas International België Internationale Dag van de Migrant: solidariteit in plaats van muren en geweld

Solidariteit en inclusie

Daarom dringen wij er bij de EU-leiders op aan een einde te maken aan het afzwakken van het Vluchtelingenverdrag van Genève, de legalisering van pushbacks [2] en de invoering van afwijkingen op de EU-wetgeving [3], onlangs nog op initiatief van de Europese Commissie voor Polen, Litouwen en Letland. Wij sluiten ons ook aan bij de boodschap van paus Franciscus [4] tijdens zijn bezoek aan Lesbos, Griekenland, op 5 december 2021: “Het is verontrustend om te horen dat men gemeenschappelijke fondsen wil gebruiken voor het optrekken van muren en prikkeldraad. […] Problemen worden niet opgelost en het samenleven verbetert niet door hogere muren te bouwen. Wel door de krachten te bundelen en voor anderen te zorgen, volgens de concrete mogelijkheden van ieder mens en met respect voor de wet. Daarbij moet de onvervreemdbare waarde van het leven van ieder mens steeds vooropstaan.

Mensen hebben altijd grenzen overgestoken, om vrede, liefde of betere kansen te vinden. En dit zal niet ophouden, hoe hoog de barrières ook zijn [5]. Wij roepen op tot een radicale verandering van het migratiebeleid: in plaats van dure muren te financieren en onze grenzen te militariseren om het verkeer van mensen tegen te houden, moeten we investeren in veilige en legale routes, fatsoenlijke opvangcentra en gastvrijere samenlevingen die sociale inclusie voor het algemeen welzijn vergemakkelijken“, aldus Maria Nyman, secretaris-generaal van Caritas Europa.

Caritas International België Internationale Dag van de Migrant: solidariteit in plaats van muren en geweld

Een aanwinst voor gast-samenlevingen

Op deze Internationale Dag van de Migrant vestigen we graag nog eens de aandacht op al het positieve dat migratie onze samenleving kan bijbrengen. Vandaag brengen we ook hulde aan de ontelbare mensen die migranten op de een of andere manier helpen, door ontmoeting te verkiezen boven angst.

>> LEES: Ons gemeenschappelijk huis, migratie en ontwikkeling in België

Voor meer info

neem contact op met:

Leïla Bodeux
Beleids- en voorlichtingsmedewerker
Tel: +32 (0)2 235 26 55
Mob: +32 (0)478 58 54 09
lbodeux@caritas.eu

Susan Dabbous 
Persvoorlichter
Mob: +32 470128803
sdabbous@caritas.eu

 


Caritas International België Internationale Dag van de Migrant: solidariteit in plaats van muren en geweld[1]

Caritas Europa is het netwerk van Caritas-organisaties op het Europese continent. Door de samenwerking van haar 49 leden, die in 46 Europese landen aanwezig zijn, is Caritas Europa een van de belangrijkste sociale actoren in Europa.

[2]

Pushbacks: bij gebrek aan een internationaal overeengekomen definitie in de context van wereldwijde migratie (… ) omschrijft de speciale rapporteur voor de mensenrechten van migranten ‘pushbacks’ als: “Diverse door staten genomen maatregelen die ertoe leiden dat migranten, met inbegrip van asielzoekers, summier worden teruggestuurd naar het land waar zij hebben geprobeerd om de grens over te steken of een internationale grens hebben overschreden, zonder toegang tot internationale bescherming of asielprocedures of zonder een individuele beoordeling van hun beschermingsbehoeften, wat kan resulteren in een schending van het beginsel van non-refoulement.” – Questionnaire of the Special Rapporteur on the human rights of migrants: pushback practices and their impact on the human rights of migrants

 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten