De kracht van mensen: ontdek ons jaarverslag 2018

Caritas International België De kracht van mensen: ontdek ons jaarverslag 2018

Isabel Corthier

Isabel Corthier

26/06/2019

Een aardbeving in Indonesië, conflict in het Midden-Oosten, mensen op de vlucht in Congo en Rwanda, voedseltekort in Niger, sluiting van opvangcentra en een toename in de asielaanvragen in België… 2018 kende heel wat crisissen, maar wat we vooral willen benadrukken in ons jaarverslag, is de kracht en energie die je ziet bij de mensen die door deze crisissen getroffen worden.

“We kozen ervoor om ons jaarverslag ‘de kracht van mensen’ te noemen omdat we geloven dat de slachtoffers van rampen of armoede de kracht hebben om hun leven terug op de rails te krijgen”, zegt Frank De Coninck, voorzitter van Caritas International. “Onze rol is die van metgezel: we begeleiden de meest kwetsbaren zodat ze zich kunnen herpakken en hun weg verderzetten.”

In 2018 konden we onder meer rekenen op:

 • 20.567 vrijgevige sympathisanten steunen ons financieel
 • 288 solidaire vrijwilligers helpen bij de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen
 • 146 personeelsleden zetten zich enthousiast in voor de meest kwetsbaren
 • steun van bisdommen, parochies, congregaties, partnerorganisaties en overheidsinstanties

Een compleet overzicht

Het eerste hoofdstuk van het jaarverslag gaat over onze projecten in internationale samenwerking. Van Sulawesi tot Haïti, langs Afrika en het Midden-Oosten stellen talrijke crisissituaties de bewoners op de proef. Caritas en haar partners blijven de meest kwetsbaren bijstaan.

Het tweede hoofdstuk “Asiel en migratie” vindt plaats in België. We geven er een overzicht van onze opvang en begeleiding voor asielzoekers, van integratie, steun bij vrijwillige terugkeer en re-integratie, voogdij van minderjarigen, en onze eerstelijnsdienst.

De volgende hoofdstukken gaan over advocacy en wereldburgerschapseducatie in 2018. Het jaarverslag eindigt met een financieel rapport en een overzicht van onze organisatie op 31 december 2018.

2018 in enkele cijfers

 • 22 landen waarin Caritas international met haar Caritaspartners noodhulp biedt
 • 38 landen zijn ons werkterrein voor noodhulp en ontwikkeling
 • 13.815 families in Bidi Bidi en 15.915 families in Imvepi voorzien we van zaaigoed en gereedschap
 • We ondersteunen 672 mensen in hun aanvraag tot gezinshereniging
 • 11 voogden begeleiden 183 minderjarigen
 • In totaal hebben wij 85 families met een kwetsbaar profiel (216 personen) gehuisvest om de zelfstandigheid te bevorderen.

Financieel overzicht

Inkomsten 2018*

Caritas International België De kracht van mensen: ontdek ons jaarverslag 2018

 • Overheidsfinanciering: € 18.623.891,91 – 66,24%
 • Giften en legaten: € 7.090.605,77 – 25,21%
 • Andere: € 2.404.819,70 – 8,5%

TOTAAL: 28.119.317,38

Uitgaven 2018*

Caritas International België De kracht van mensen: ontdek ons jaarverslag 2018

 • Asiel en migratie: € 14.451.464,26 – 46,29%
 • Internationale samenwerking: € 12.515.372,60 – 40,09 %
 • Functioneringskosten: € 2.832.952,79 – 9,08%
 • Communicatie en fondsenwerving: € 1.416.137,02 – 4,54%

TOTAAL: 31.215.926,67

Je wil het volledige jaarverslag 2018 inkijken?

Je vindt de digitale versie van ons jaarverslag 2018 onder de rubriek publicaties. In naam van het hele team danken wij je voor jouw onmisbare bijdrage aan onze vele interventies.
Graag een papieren versie? Stuur jouw adresgegevens per mail naar infonl@caritasint.be of per brief naar: Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten