Casa legal: één adres voor sociale én juridische hulp

Caritas International België Casa legal: één adres voor sociale én juridische hulp

Caritas International - Susana Parraga, sociaal werker bij de sociale dienst (CAW Brabantia – Antenne Caritas International)

Caritas International - Susana Parraga, sociaal werker bij de sociale dienst (CAW Brabantia – Antenne Caritas International)

21/06/2021

Eén adres, één plek, waar maatschappelijk werkers en advocaten samenwerken en hulp bieden? Dat is Casa legal, een uniek initiatief in ons land. De afgelopen maanden sloegen de maatschappelijk werkers van de sociale dienst (CAW Brabantia – Antenne Caritas International) en de advocaten van Casa legal de handen in elkaar. Samen ondersteunen ze migranten op een globale manier: psychosociaal, juridisch én administratief.

Samenwerken om beter te kunnen helpen

Normaal gaat het zo: “Aan de ene kant heb je de maatschappelijk werkers die eerstelijnshulp bieden en alleen contact hebben met advocaten via e-mail of telefoon“, legt Susana Parraga, sociaal werker bij de sociale dienst (CAW Brabantia – Antenne Caritas International) uit. “Aan de andere kant heb je de advocaten die alleen in hun kantoor werken.” Níét bij Casa legal. Eén ochtend in de week zijn Susana en haar collega Jasmijn Helsen er aanwezig om mensen te spreken die hen om hun hulp vragen. De oprichters van Casa legal willen een brug slaan tussen het sociale en het juridische werk: twee werelden die kunnen samenwerken en elkaar aanvullen.

Vertrouwensband opbouwen

“Onze cliënten hebben dikwijls een sterk trauma meegemaakt”, vertelt Clémentine Ebert, medeoprichter van Casa legal. Vaak hebben ze tijdens hun reis in ballingschap te maken gehad met geweld, vooral psychologisch geweld. “We moeten met hen een vertrouwensrelatie opbouwen, zodat ze hun traumatische verhalen onder woorden kunnen brengen. We helpen hen om structuur te brengen in hun verhaal en als we weten wat ze precies nodig hebben, sturen we hen door naar de psychologische zorg”, zegt Jasmijn.

“De psychologische tijd is niet per se gelijk aan de proceduretijd”, vult Clémentine aan. “Vaak is iemand nog helemaal niet klaar om zijn of haar hele verhaal te vertellen op het moment dat hij of zij dat moet doen. Daarom is het essentieel dat we samenwerken, zodat we deze mensen goed kunnen ondersteunen.” “Mensen vertellen zaken uit hun privéleven”, zegt Susana. “Zoiets wekt vaak heftige emoties op.”

Gebruikmaken van rechten

“We willen mensen de kans geven om gebruik te maken van hun rechten”, legt Clémentine uit. “Ooit kwam hier een jonge moeder die illegaal in België verbleef”, vertelt Susana. “Ze had een kind gekregen met een man die een verblijfsvergunning had. Hun kind had ook papieren. De man had de vrouw wijsgemaakt dat ze geen rechten had. De advocaten van Casa legal legden haar uit dat ze, hoewel ze geen verblijfsvergunning had, als moeder wel degelijk rechten had met betrekking tot haar kind.”

Toegankelijk voor iedereen

Wie aanklopt bij Casa legal, bevindt zich vaak in een kwetsbare positie. De covid-19-crisis maakte dat alleen maar erger. “Veel mensen zijn hun baan kwijt en hebben weinig of geen inkomen. Ook mentaal hebben ze het moeilijk”, zegt Susana. Casa legal is voor iedereen toegankelijk. “We werken kosteloos voor wie recht heeft op rechtsbijstand, en we passen onze honoraria aan het inkomen van onze cliënten aan.”

Meer weten?

Casa legal kan helaas niet alle verzoeken behandelen, maar het team kan je zeker doorverwijzen naar een vereniging of instelling die jou verder helpt. Voor meer info: www.casalegal.be

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten