CALL TO ACTION: Hervestiging van niet-begeleide minderjarigen vanuit Griekenland

Caritas International België CALL TO ACTION: Hervestiging van niet-begeleide minderjarigen vanuit Griekenland

Caritas Wien - Moria - Om een dreigende humanitaire catastrofe te voorkomen, een dringende oproep voor de evacuatie van minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen zoals, hier op de foto, in Moria.

Caritas Wien - Moria - Om een dreigende humanitaire catastrofe te voorkomen, een dringende oproep voor de evacuatie van minderjarigen uit Griekse vluchtelingenkampen zoals, hier op de foto, in Moria.

24/03/2020

Op 16 maart 2020 kwam een meisje van 6 jaar om het leven bij een grote brand in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo’n 19.000 mensen leven er op een kluitje, terwijl het kamp slechts plaats biedt aan 2.600 personen.

Ook de andere zogeheten hotspots op de Griekse eilanden (Chios, Samos, Leros, Kos) zijn overbevolkt en onhygiënisch. De humanitaire problemen die er al jarenlang aanhouden, werden een humanitaire crisis en dreigen straks een humanitaire ramp te worden, nu het coronavirus COVID-19 ook op Lesbos zijn intrede heeft gedaan.

In kamp Moria is er amper toegang tot medische zorg. Het is er niet eens mogelijk om je handen te wassen. Artsen zonder Grenzen spreekt van één waterkraan per 1.300 mensen.

Hervestiging voor niet-begeleide minderjarigen

Michael O’Flaherty, Directeur van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), omschreef de situatie in  Moria als de meest verontrustende grondrechtenkwestie waarmee de Europese Unie vandaag geconfronteerd wordt.

Eén derde van de kinderen die in Griekenland aankomen, worden niet begeleid door hun ouders of andere familieleden. Ze behoren tot de meest kwetsbaren onder de 42.000 vluchtelingen en migranten die zich op de Griekse eilanden bevinden. Ze lopen het risico te worden blootgesteld aan geweld, misbruik en uitbuiting en vinden moeilijk toegang tot hun meest fundamentele rechten.

De gevolgen van deze situatie voor hun psychosociaal en fysiek welzijn zijn enorm. Velen onder hen verdwijnen bovendien uit de kampen. Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson wil dat er via een hervestigingsprogramma een oplossing wordt gevonden voor deze zowat 5.500 niet-begeleide minderjarigen.

België moet engagement opnemen

We[2] vragen dat Europa niet langer wegkijkt.

We roepen België op om zich achter een Europese oplossing te scharen en zich te engageren voor een hervestiging van de niet-begeleide kinderen die aan de grenzen van Europa in de meest lamentabele omstandigheden overleven.

Al zeven EU-landen gaven het goede voorbeeld en zijn bereid om minstens 1.600 kinderen te laten overbrengen. In Duitsland gaven een 140-tal burgemeesters onder de hashtag #WirHabenPlatz een sterk signaal. Ook bij ons is er plaats. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze kinderen opgevangen worden in een veilige omgeving.

We hebben begrip voor de moeilijke huidige context, maar we doen een oproep aan de federale regering om het voorbeeld van hun collega’s in Frankrijk, Finland, Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Portugal en Ierland te volgen en zich te engageren voor een noodoplossing voor de kinderen die vastzitten in de hotspots.

Een eerste evacuatie naar het Griekse vasteland en tijdelijke maatregelen zoals het in quarantaine plaatsen van deze kinderen bij aankomst in België, kunnen een oplossing bieden. Het European Union Agency for Fundamental Rights publiceerde op 17 maart een lijst met suggesties[1] om het hervestigingsproces vlot te doen verlopen.

Een gastvrij België

Van de Gemeenschappen vragen we dat zij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van deze kinderen in een warm gezin terechtkomen en straks kunnen worden opgevangen via pleegzorg. We roepen lokale besturen op om zich, naar het voorbeeld van Gent en andere steden in onze buurlanden, gastvrij te tonen en een voortrekkersrol op te nemen.

Van onze medeburgers vragen we dat zij onze overheden bewegen tot een betekenisvolle actie, bijvoorbeeld door deze oproep tot actie te richten aan hun burgemeester of volksvertegenwoordiger.


Dit artikel werd gerealiseerd in het kader van het MIND-project. Het project MIND kreeg financiële steun van het programma van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). Meer informatie vind je hier. Deze inhoud is de verantwoordelijkheid van Caritas International en niet noodzakelijk van de Europese Unie.

Caritas International België CALL TO ACTION: Hervestiging van niet-begeleide minderjarigen vanuit Griekenland2

Samen met Caritas International ondertekenden mee deze oproep tot acties: 11.11.11, ADDE : Association pour le droit des étrangers, ATF-MENA, Atouts jeunes AMO, CAW, DEI-Belgique, GAMS België-Belgique, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, La CODE, Limburgs platform voor mensen op de vlucht, Maison Babel, NANSEN : the Belgian refugee council, SB OverSeas, SDJ : service droit des jeunes en Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten