Calais : “We zijn zeer bezorgd om de minderjarigen”

Caritas International België Calais : “We zijn zeer bezorgd om de minderjarigen”
24/10/2016

De ontruiming van de “jungle” in Calais begon deze ochtend. En dit tot grote ergernis van de organisaties die op het terrein aanwezig zijn –waaronder Caritas Frankrijk. Zij pleiten voor een geleidelijke sluiting van de sloppen, waarbij de tijd wordt genomen om een duurzame oplossing te vinden voor de migranten die er verblijven. En maken zich zorgen over het lot van de 1.300 minderjarigen die in Calais geïdentificeerd werden. Drie vragen aan Bernard Thibaud, secretaris-generaal van Secours Catholique – Caritas Frankrijk.

Waarvoor vreest u op dit moment?

“Er is geen oplossing voor de mensen die zullen weigeren naar de voorgestelde opvangcentra te gaan, of die deze snel weer zullen verlaten. We zien hiervan al de eerste effecten: mensen vertrekken naar andere grensovergangen, wat onvermijdelijk zal leiden tot nieuwe, nog erbarmelijkere sloppenwijken.

Daarnaast zijn we in het bijzonder bezorgd om de situatie van geïsoleerde minderjarige migranten. Er zijn ongeveer 1.300 minderjarigen in Calais, waarvan er bijna 500 naar Engeland zouden moeten gaan omdat ze daar familie hebben. Over deze onderwerpen boekt de Franse overheid stilaan vooruitgang met Engeland, maar het is absoluut noodzakelijk dat er rekening gehouden wordt met alle aanwezige minderjarigen en dat zij ook beschermd worden.”

 

U bent niet tegen een ontruiming?

“Van zodra de rechten van de mensen gerespecteerd worden, zijn we er niet tegen. Anderzijds zouden we willen dat het geleidelijk gebeurt, zodat we aandacht kunnen schenken aan ieders persoonlijke situatie. En we zijn fundamenteel tegen de geplande ontruiming van het voorlopige opvangcentrum en het Centrum Jules Ferry, die noodzakelijk blijven voor de migranten van Calais.”

 

Wat stelt u voor?

“In Calais een waardig onthaal bieden voor de meest kwetsbaren. En geleidelijk aan ontruimen, met respect en waardigheid. Niet « iedereen op de bus, we vegen alles weg, en het is geregeld », maar een opwaartse spiraal. We schatten dat tussen een derde en de helft van de inwoners van de sloppen bereid kunnen zijn om asiel aan te vragen in Frankrijk. Als de anderen zien dat dit goed gaat, kan dit hen op het idee brengen Engeland op te geven. En vervolgens is het met 4.000 personen minder al eenvoudiger om ieders situatie apart te onderzoeken en te begeleiden.”

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten