Brand in Moria: oproep tot Europese solidariteit

Caritas International België Brand in Moria: oproep tot Europese solidariteit

BelgaImage - Mensen slapen op de grond in een straat op het eiland Lesbos nadat er op 9 september 2020 een grote brand uitbrak in het kamp Moria.

BelgaImage - Mensen slapen op de grond in een straat op het eiland Lesbos nadat er op 9 september 2020 een grote brand uitbrak in het kamp Moria.

10/09/2020

Caritas International is verontrust en bedroefd over de humanitaire ramp in Moria, die ervoor heeft gezorgd dat 12.000 mensen met hun hebben en houden op straat staan. Een structurele oplossing dringt zich op na bijna 5 jaar mensonterende omstandigheden op het Griekse eiland Lesbos.

Wat is er aan de hand op het Griekse eiland Lesbos?

  • In de nacht van 8 september 2020 verwoestten verschillende branden het volledige vluchtelingenkamp in Moria op het Griekse eiland Lesbos. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.
  • De bewoners van het kamp, 12.000 mensen – waaronder honderden kinderen en kwetsbare volwassenen – zijn gevlucht naar de nabijgelegen dorpen en velden.
  • De situatie is zorgwekkend, des te meer omdat er voor de brand enkele vluchtelingen positief getest werden op het coronavirus.

Onduidelijkheid of en hoe de migranten van Moria in veiligheid zullen gebracht worden

Gezien de huidige omstandigheden maakt Caritas zich zorgen dat de spanningen op het eiland de komende dagen kunnen oplopen, vooral als de veiligheid van de voormalige kampbewoners én de plaatselijke gemeenschap niet gewaarborgd is.

>>LEES OOK: Aankomst kinderen uit Griekenland: een hoopvol signaal

De Griekse politie verhindert de vluchtelingen en migranten de toegang tot de dichtstbijzijnde stad Mytilini, uit angst voor de mogelijke verspreiding van Covid-19. Ze probeert de bewoners die positief testten op het virus te lokaliseren om hen in quarantaine te plaatsen.

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat 400 niet-begeleide kinderen naar het vasteland zullen worden overgebracht, maar er is geen duidelijke oplossing voor de duizenden andere kinderen die geen onderdak hebben.

Na de Brand: dringend NOODHULP

Caritas Hellas (Griekenland) monitort de situatie op het eiland Lesbos en biedt ondersteuning, in samenwerking met het Griekse ministerie van Migratie, dat bezig is met het verzamelen van tenten. Het Caritas Hellas-team op Lesbos onderzoekt de mogelijkheden om water te verdelen onder de vluchtelingen die op straat blijven. Het heeft ook al slaapzakken aangeschaft en bekijkt welke items nodig zijn om de eerste behoeften te dekken.

Na de noodhulp: structurele oplossingen!

Caritas International roept de EU en haar lidstaten op om:

  • snel een menselijke en waardige oplossing te vinden voor de mensen die zonder onderdak zitten in precaire sanitaire condities. Iedereen, niet alleen kinderen, moet in veiligheid worden gebracht. De Griekse regering kan niet alleen worden gelaten bij het aanpakken van deze crisis.
  • een permanent relocatiemechanisme in te voeren dat de mensenrechten, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de EU-lidstaten centraal stelt. Nu de EU-leiders de laatste hand leggen aan het komende asiel-en migratiepact, is dit een waarschuwing om het huidige opvang- en asielbeleid niet te dupliceren.

Dit artikel kwam tot stand in het kader van het MIND-project, dat financiële ondersteuning krijgt van de Europese Unie (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme). De inhoud van dit artikel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.

Caritas International België Brand in Moria: oproep tot Europese solidariteit

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten