België moet blijven inzetten op hervestiging van kwetsbare vluchtelingen

Caritas International België België moet blijven inzetten op hervestiging van kwetsbare vluchtelingen

Isabel Corthier

Isabel Corthier

26/10/2018

Deze week kondigde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan om de hervestiging van vluchtelingen naar ons land tijdelijk stop te zetten. Caritas International hoopt dat België rekening blijft houden met de toenemende hervestigingsnoden en haar internationale engagement nakomt.

Ons land engageerde zich om dit jaar 1.150 vluchtelingen te hervestigen, maar kon er voorlopig slechts 879 opvangen. De staatssecretaris beloofde dat de overige 271 vluchtelingen volgend jaar naar ons land kunnen komen, bovenop het aantal dat al voorzien was voor 2019. Als reden voor het uitstel haalt hij de beperkte capaciteit van de opvangcentra aan.

Toenemende hervestigingsnoden

Hervestiging is het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land. Het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) schat dat wereldwijd 1.2 miljoen mensen nood hebben aan hervestiging, maar gezien het beperkte aantal plaatsen maakt slechts één tiende van deze groep kans om ook effectief overgebracht te worden naar een derde land. Bovendien worden nu hoofdzakelijk Syriërs hervestigd, ten koste van vluchtelingen in Afrika, die gemiddeld pas hervestigd worden na 17 jaar in een vluchtelingenkamp.

Hervestiging is een van de weinige manieren waarop kwetsbare vluchtelingen legaal in veiligheid gebracht kunnen worden. België heeft sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma en engageerde zich sindsdien om steeds meer mensen over te brengen. “Dit programma moet worden verdergezet want het aantal vluchtelingen dat nood heeft aan hervestiging, blijft gigantisch,” verklaart Anne Dussart van Caritas International.


Het project MIND kreeg financiële steun van het programma van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). Voor meer informatie, klik hier. De inhoud van deze campagne valt onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en weerspiegelt niet noodzakelijk de officiële standpunten van de Europese Unie.

Caritas International België België moet blijven inzetten op hervestiging van kwetsbare vluchtelingen

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten