Begeleiding bij re-integratie in Oekraïne

Caritas International België Begeleiding bij re-integratie in Oekraïne

Caritas - Bezoek aan onze partners in Oekraïne en aan Igor en zijn gezin.

Caritas - Bezoek aan onze partners in Oekraïne en aan Igor en zijn gezin.

25/01/2018

In 2017 is het aantal personen dat werd begeleid bij de re-integratie in Oekraïne verdubbeld. Om de lokale context beter te begrijpen en de voorbereiding op de terugkeer te optimaliseren, bezoeken we geregeld terugkeerders en onze lokale partners in verschillende regio’s.

In 2017 hebben wij 633 personen begeleid bij hun terugkeer. Een grote groep onder hen waren Oekraïners: 115 mensen. Een verdubbeling in vergelijking met 2016. Sinds de visumliberalisering is het niet zeker of de re-integratiesteun voor mensen die terugkeren naar Oekraïne zal worden verdergezet na juni 2018. Dat verklaart wellicht de sterke toename.

Caritas International België Begeleiding bij re-integratie in Oekraïne

Toekomstperspectief

Financiële crisis en devaluatie van de munt, lage lonen, hoge werkeloosheidsgraad, corruptie. Het zijn de voornaamste redenen die Oekraïners aanzetten tot migratie, vaak om enkele maanden of jaren op illegale manier in het buitenland te werken. Als er iets verkeerd loopt, hebben zij geen enkel vangnet. Om een waardige terugkeer en een duurzame re-integratie waar te maken, is het van belang ervoor te zorgen dat de terugkeerders in hun land van herkomst ondersteuning krijgen en een project hebben om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen zijn.

De verschillende terugkeerders die de missie bezoekt, zijn positief over de ondersteuning die ze hebben gekregen. Caritas Oekraïne focust uiteraard niet enkel op steun aan terugkeerders, maar vooral op armoedebestrijding, thuiszorg in bepaalde regio’s, steun aan oorlogsslachtoffers uit het oosten, specifieke medische begeleiding voor mensen met mentale problemen, enz.

Bezoek aan Oekraïne

In augustus 2017 trekken we met Fedasil en Stad Oostende naar Oekraïne. Thomas Goedgezelschap, re-integratiecoach blikt kort terug op dit bezoek: “Tijdens ons bezoek hebben we ook Igor teruggezien. Toen Igor in 2014 naar Frankrijk vertrok, had zijn familie in Oekraïne hoopvolle verwachtingen. Hij zou een job in de bouwsector zoeken en geld naar huis opsturen. Geld voor een beter leven. Niemand verwachtte Igor twee jaar later terug te zien, moeilijk te been en blind aan een oog. Igor werkte in Frankrijk en alles leek goed te gaan tot hij een arbeidsongeval kreeg.”

“Caritas bracht Igor en zijn familie terug met elkaar in contact, al verliep dat moeizaam. Ondanks zijn verwarde toestand bleek uit Igors verhalen wel dat hij naar Oekraïne wil gaan Met het re-integratiebudget dat Igor via Caritas International ontving, werden voornamelijk medische kosten betaald. Igor werd geopereerd aan cataract en heeft zijn zicht grotendeels terug. Aangezien de man niet meer in staat is om te gaan werken, werden landbouwmaterialen en gereedschap aangekocht, zodat hij zelf op kleine schaal groenten kan kweken.”

Begeleiding bij re-integratie

Het re-integratieteam van Caritas International begeleidt mensen die ervoor kiezen om vrijwillig terug te keren naar hun herkomstland. De dienst werkt daarvoor nauw samen met Fedasil en andere ngo’s die een eerste contact hebben met potentiële terugkeerders. De bedoeling van de re-integratiecounselors van Caritas is om de persoon zo goed mogelijk voor te bereiden en de continuïteit te verzekeren tussen Caritas in België en de lokale partners van Caritas die de verdere begeleiding voorzien na terugkeer.

Dankzij onze lokale partners in de landen van herkomst, bieden we een individuele en aangepaste begeleiding voor meerdere maanden in het land van herkomst. Deze steun neemt verschillende vormen aan: financieel, psychosociaal, administratief en economisch. Het doel? Zich ervan verzekeren dat de teruggekeerde persoon gemakkelijker de uitdagingen kan aangaan die hij of zij bij terugkeer kan tegenkomen.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten