Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon

Caritas International België Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon

Caritas Libanon

Caritas Libanon

15/02/2021

Plaats:

Beiroet en andere regio's

Budget:

€ 617.993

DUUR:

1 december 2020 tot 30 november 2021

LOKALE PARTNER:

Caritas Libanon

FINANCIERING:

Belgische ontwikkelingssamenwerking

Caritas International België Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon

ACHTERGROND: COVID-19 EN KWETSBAARHEDEN IN LIBANON

Libanon moet het hoofd bieden aan verschillende crisissen die verband houden met de explosie in Beiroet, de pandemie en de aanhoudende sociaal-economische instabiliteit. De Libanese gezondheidssector staat zwaar onder druk na decennia van gebrek aan investeringen en capaciteit. De economische crisis en de explosie hebben ook het banenverlies, de voedselonzekerheid en de groeiende behoeften van kwetsbare gezinnen verergerd.

Covid-19 en de maatregelen om het virus te bestrijden hebben een aanzienlijke impact op kwetsbare mensen en gezinnen. Velen bevinden zich onder de armoedegrens en hebben niet de financiële middelen om de gevaren van het virus en de vele onzekerheden het hoofd te bieden. Het gaat om bevolkingsgroepen uit zowel de gastgemeenschap als de vluchtelingenpopulatie, maar ook om inwoners die rechtstreeks getroffen zijn door de explosie in Beiroet.

>>LEES OOK: Coronavirus: die ene crisis te veel in het Midden-Oosten?

DOELSTELLINGEN: COVID-19 EN DE IMPACT ERVAN OP DE MEEST KWETSBAREN

Dit project behandelt drie hoofdthema’s:

  • De verspreiding van de covid-19-pandemie tegengaan door het versterken van preventiemaatregelen en de interventiecapaciteit van gemeenschappen en lokale en internationale actoren.
  • De meest kwetsbaren weerbaar houden nu door de pandemie de toegang tot voedsel en andere basisbehoeften moeilijk is. Dat kan door economische activiteiten, toegang tot sociale zekerheid en humanitaire hulp.
  • Zorgen voor gelijke toegang tot essentiële diensten en beschermingsmechanismen voor kwetsbare gemeenschappen die het risico lopen op geweld en/of misbruik.

DOELGROEP

De belangrijkste begunstigden van de gezondheidsinterventies zijn 25.325 zeer kwetsbare mensen – met name in vluchtelingengemeenschappen en hun gastgemeenschappen.

Daarnaast krijgen 4.550 mensen ondersteuning om in hun basisbehoeften te voorzien (voedselhulp, hygiënekits, cash). Het gaat hierbij om kwetsbare gezinnen, zoals gezinnen zonder inkomen, gerund door alleenstaande vrouwen en/of met oudere, mindervalide of zeer jonge gezinsleden.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op