Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Jordanië

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Jordanië

Caritas Jordanië

Caritas Jordanië

22/12/2022

PLAATS:

9 gouvernoraten (Amman, Zarqa, Balqa, Jarash, Ajloun, Mafraq, Irbid, Madaba en Karak)

DOELGROEP:

11.000 personen (Syrische vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvang geven)

DUUR:

van 1 november 2021 tot 31 oktober 2023

PARTNER:

Caritas Jordanië

BUDGET:

€ 2.100.000

FINANCIERING:

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

Officiële naam:

Protection humanitaire au cœur de l’action (ProHumA)

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Jordanië

In een crisissituatie is de veiligheid maar zelden verzekerd. Vluchtelingen in Jordanië weten dat maar al te goed. Caritas tracht een veilige omgeving te creëren, zowel voor deze mensen als voor de gemeenschappen die hen opvangen. Dit project, dat draait rond bescherming en sociaal-economische re-integratie, bestaat ook in Uganda, Burundi en Niger.

Veel vluchtelingen leven niet in kampen 

Tien jaar na het begin van de crisis in Syrië vangt Jordanië nog altijd meer dan 665.000 Syrische vluchtelingen, geregistreerd door HCR, op. Bijna 81% van deze mensen leeft in stedelijke en rurale gebieden, en niet in vluchtelingenkampen.

Vrouwen en kinderen zijn erg kwetsbaar in deze situatie. Een sociale zekerheid van betekenis is er niet. Vrouwen en kinderen worden vaak geconfronteerd met vormen van geweld. Er zijn ook gevallen van kinderarbeid en vroegtijdige huwelijken. Sinds het begin van de coronacrisis nam de armoede in Jordanië aanzienlijk toe, zowel bij de autochtone bevolking als bij de Syrische vluchtelingen.

Caritas Jordanië wil inspanningen doen om zowel Syrische vluchtelingen als de kwetsbare Jordaanse bevolking beter te beschermen. De afdeling Bescherming van Caritas Jordanië mikt op 70% vluchtelingen en 30% Jordaniërs. Er zijn problemen op het vlak van psychosociale bijstand, juridische bijstand en sociale cohesie. De aanwezigheid van grote aantallen vluchtelingen leidt tot sociale spanningen.

> LEES OOK: Jordanië: gastland voor vluchtelingen

 

Regelmatige steun 

Caritas is al sinds 1967 aanwezig in Jordanië. Caritas Jordanië werd geregeld gesteund door Caritas International (België). Jaarlijks geeft Caritas Jordanië steun aan zowat 100.000 personen. Sinds de Syrische crisis werden de humanitaire activiteiten uitgebreid.

Caritas Jordanië financiert zijn werk op het vlak van psychosociale bijstand en bescherming dankzij de steun van diverse geldschieters.

Syriërs en Jordaniërs 

Het project in Jordanië mikt op zowel Syrische vluchtelingen als Jordaanse gemeenschappen die hen opvangen. Er wordt gemikt op uitermate kwetsbare groepen. Op het vlak van kinderbescherming gaat het om circa 1.000 kinderen. De inspanningen om geweld op basis van gender te verminderen hebben betrekking op zo’n 2.000 personen.

De begunstigden van het project worden gescreend door de bestaande Caritas-centra. Er wordt onder meer gelet op de kwetsbaarheid van de kandidaten.

Familieleden van de begunstigden zullen een beroep kunnen doen op sommige van de aangeboden diensten, wat hun fysiek en mentaal welzijn moet ten goede komen. Door de kinderbescherming te verbeteren en de sociale cohesie te versterken willen we een positieve impact hebben op alle aspecten van het leven in gemeenschap.


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Jordanië

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op