Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Caritas International België Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Caritas Jordanië

Caritas Jordanië

11/12/2018

PLAATS:

In stedelijke gebieden doorheen Jordanië (Caritas centra in Amman, Irbid, Zarqa, Balqa, Madaba, Karak, Mafraq en Ajloun gouvernementen).

DUUR:

Van januari 2017 tot december 2019

BUDGET:

€ 5.834.000

LOKALE PARTNERS:

Caritas Jordanie

EIGEN FONDSEN:

€ 75.000 in 2017 / € 75.000 in 2018

Caritas International België Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Doel: menswaardiger levensomstandigheden

Wij werken aan meer voedselzekerheid, organiseren gezondheidszorg en bieden algemene hulp en bescherming opdat de vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs terug in waardige omstandigheden kunnen leven.

Concreet:

  • Vele van de vluchtelingenfamilies zijn al jaren afhankelijk van hulp. Om hen deels uit die situatie van onmacht te halen, werkt Caritas Jordanië sinds enige tijd met een kaartsysteem waarop geld wordt overgemaakt. Op die manier kunnen gezinnen zelf beslissen over hun aankopen.
  • Een ander initiatief is ‘cash for work’: na een opleiding krijgen vluchtelingen 50 dagen werkgelegenheid in de landbouw, de artisanale sector of in de sector van afvalbeheer.
  • Vluchtelingen kunnen bij Caritas ook terecht voor psychologische en medische zorg. Bijzondere aandacht gaat naar prenatale consultaties en moeder- en kindzorg
Caritas International België Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis
©Isabel Corthier

Context: gastland voor heel wat vluchtelingen

Jordanië is een gastland voor heel wat mensen op de vlucht. Volgens de cijfers van het UNHCR – april 2018 –zijn er 661.859 Syrische vluchtelingen in Jordanië maar in werkelijkheid zijn het er veel meer want niet iedere vluchteling is geregistreerd. Een volkstelling van 2015 spreekt over 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog eens naar schatting 350.000 Irakezen en 2,4 miljoen Palestijnen die er al vele jaren wonen.

Ondanks de niet aflatende inspanningen van Caritas Jordanië en andere ngo’s, gaat de situatie van de vluchtelingen erop achteruit. In 2018 beslist de overheid om enkel nog in de kampen medische hulp te subsidiëren (minder dan 20% van alle vluchtelingen). Vluchtelingen buiten de kampen moeten alles zelf betalen en dat is voor de meesten niet haalbaar. De belastingen op voedsel worden verhoogd. De officiële hulp neemt af bij gebrek aan internationale steun. Toegang tot water, onderwijs en hygiëne lopen mank. De werkeloosheid, ook onder Jordaniërs, is hoog.

DOELGROEP

Ons programma richt zich op de meest kwetsbare vluchtelingen, die elk afzonderlijk op verscheidene criteria geïdentificeerd werden. Vanaf het prille begin van de Syrische crisis eist de Jordaanse overheid van de humanitaire organisaties dat deze ten minste 30% van hun programma’s besteden aan zeer kwetsbare Jordaanse families. Dit is een eerlijk en relevant beleid dat bijdraagt aan de vermindering van de potentiële spanningen tussen de verschillende gemeenschappen. Op een totaal van 42.640 directe begunstigden (over een periode van drie jaar), bereikt het programma 50% Syriërs, 20% Irakezen en 30% Jordaniërs.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws