Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

Secours Catholique/Elodie Perriot

Secours Catholique/Elodie Perriot

29/08/2018

Duur:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

Plaats:

Bonbon, Dumont, Calumette, Cornillon

Lokale partners:

Caritas Diocésaine Jérémie, Caritas Diocésaine des Cayes, Caritas Diocésaine Jacmel, Caritas Diocésaine Port-au-Prince

Budget:

€ 1.531.200 (80% DGD)

EIGEN FONDSEN:

€ 306.240

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

Context: een programma over 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder Haïti. Sleutelthema’s zijn voedsel- en voedingszekerheid en migratie en ontwikkeling. Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

Doel: voedsel- en voedingszekerheid

De voedsel- en voedingszekerheid van 765 kwetsbare rurale gezinnen van de departementen Grand’Anse, Sud, Sud-Est en Ouest  duurzaam verbeteren.

Activiteiten

  • Verbeteren van duurzame veeteelt, visvangst en akkerbouw met het oog op het bevorderen van productie van voedsel met hoge voedingswaarde en het verminderen van kwetsbaarheid voor natuurrampen.
  • Bevorderen van opslag, verwerking en commercialisering van landbouw- en visvangstproducten.
  • Bevorderen van opslag van regenwater, voedingseducatie, hygiëne, schoolmoestuintjes zodat de gezinnen betere voedings- en hygiënegewoontes aannemen.
  • Capaciteitsversterking van lokale organisaties zodat de gemeenschappen hun rechten beter kunnen verdedigen en zelfstandig beslissingen kunnen nemen die betrekking hebben op de goede werking van de gemeenschap.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws