Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

Isabel Corthier

Isabel Corthier

29/08/2018

PLAATS:

Provincies Bubanza en Cibitoke

BUDGET:

€ 1.654.486 (80% gefinancierd door DGD)

DUUR:

5 jaar van 1 januari 2017 tot 31 december 2021

LOKALE PARTNER:

BDD Bubanza

EIGEN FONDSEN:

€ 330.937

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

Context: een programma over 7 landen

Voor het vijfjarenprogramma dat wordt gesubsidieerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), streeft Caritas International naar solidariteit, waardigheid en weerbaarheid. Het programma strekt zich uit over 7 landen, waaronder Burundi. Sleutelthema’s zijn voedsel- en voedingszekerheid en migratie en ontwikkeling. Het programma werd geformuleerd op basis van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking van de betreffende landen en door mogelijke samenwerkingen met andere actoren te identificeren.

Doelstelling: capaciteitsversterking

De versterking van de technische en financiële capaciteiten van 3.500 kwetsbare gezinnen.

Activiteiten

  • Aanspreekpunten aanstellen voor rechtvaardigheid en vrede, jobs creëren en ondervoeding aanpakken.
  • Bevorderen van voedselproductie en inkomsten door middel van het versterken van gezinslandbouw waarbij gewas- en fruitproductie, geit- en rundveeteelt, en hygiëne en voedingseducatie geïntegreerd worden.
  • Opzetten en versterken van landbouwcoöperaties, verbeteren van activiteiten en ondersteuning van de fruitwaardeketen.

Voor wie?

3.500 kwetsbare gezinnen


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws