Een duurzame en gediversifieerde plattelandseconomie in Jenin

Caritas International België Een duurzame en gediversifieerde plattelandseconomie in Jenin

© Caritas Jeruzalem

© Caritas Jeruzalem

05/11/2019

Titel:

Strengthening a sustainable and diversified rural economy in the countryside of Jenin Governorate – Synergy II

Locatie:

de dorpen Zababdeh, Marj Ibn Amer en Burquin, in Jenin, Palestina

Lokale partner:

Caritas Jeruzalem

Budget:

€ 464.080,40

Eigen fondsen:

€ 150.000

Duur:

15/02/2018 - 14/02/2021

Context

Caritas steunt al sinds 2010 projecten voor socio-economische ontwikkeling in Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. We focussen op deze regio vanwege de hoge socio-economische kwetsbaarheid: Jenin heeft een werkloosheidsgraad van 16% en meer dan 33% van de bevolking leeft in voedselonzekerheid.

De Westelijke Jordaanoever is opgedeeld in drie zones: A, B en C. Zone A wordt grotendeels gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit. In zone B zijn de bevoegdheden verdeeld tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël en in zone C (meer dan 60% van het gebied) heeft Israël bijna de volledige controle. Er wonen intussen al meer Israëli’s dan Palestijnen in zone C, ook al zijn de Israëlische settlements in de Westelijke Jordaanoever in strijd met het internationaal recht. Voor de Palestijnen in deze zone is het een haast onmogelijke opdracht om aan een bouwvergunning te geraken, en Israël vernielt huizen zonder vergunning. Dit zorgt ervoor dat mensen hun huis moeten verlaten, nog armer worden en steeds meer afhankelijk zijn van hulp.

Ook een deel van Jenin ligt in zone C en wordt bedreigd door de mogelijke uitbreiding van Israëlische settlements. Landbouw is de beste manier om te vermijden dat grond in beslag wordt genomen én de belangrijkste bron van inkomsten. Dit project wil inzetten op familiale landbouw en kansen op jobcreatie, met de focus op jongeren en vrouwen.

Aangezien Caritas al meerdere jaren in deze regio werkt, kunnen we via dit project de opgebouwde banden in stand houden en synergiën en sterke partnerschappen aanmoedigen met de gemeenten, het Ministerie van Sociale Zaken van Jenin, het Ministerie van Lokaal Bestuur, lokale gemeenschapsorganisaties en vrouwencoöperaties, gespecialiseerde ngo’s in duurzame landbouw en toerisme en het Local Governance programma dat wordt gesteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de Belgische overheid.

Doelstelling

De algemene doelstelling van het project is de versterking van een duurzame en gediversifieerde economie op het platteland van Jenin.

Activiteiten

Er worden individuele beurzen en technische training gegeven en thematische studiebezoeken georganiseerd, zodat kleine landbouwers meer voedselzekerheid en inkomsten hebben, de initiatieven voor agrotoerisme hun professionele vaardigheden kunnen versterken en een innovatief en kwalitatief aanbod hebben en het platteland van Jenin gepromoot wordt als een bestemming voor micro-toerisme.

Concreet kregen start-ups via dit project ook het nodige materiaal om hun zaak uit te bouwen: bijenkorven voor imkers, een machine voor een vrouw die natuurlijke schoonheidscrèmes maakt en verkoopt, materiaal voor een duiventil…

Doelgroep

Het project richt zich op 3 verschillende doelgroepen:

  • Plattelands- en voorstedelijke gezinnen, micro-ondernemingen, boeren en kleine boerenbedrijven: 50 gezinnen (ca. 300 personen) maken gebruik van microsubsidies en ten minste 120 personen volgen technische opleidingen.
  • Gemeentes, gemeenschapsorganisaties, ngo’s, bedrijven in de private sector
  • De dorpsbewoners en lokale gemeenschappen van de landelijke gebieden (ca. 10 000 personen)

> Lees zeker ook het verhaal van Ibrahim en Fatima om te zien hoe dit project mensenlevens concreet heeft veranderd.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op