Support voor hervestigde vluchtelingen

Caritas International België Support voor hervestigde vluchtelingen

Fedasil

Fedasil

09/04/2018

Naam:

P2P, of peer-to-peer

Plaats:

België

Duur:

1 januari 2018 - 30 december 2020

Doelpubliek:

Hervestigde vluchtelingen die zijn aangekomen in het laatste trimester van 2017, 2018 en 2019.

Partners:

in samenwerking met Fedasil en de LOI’s die hervestigde vluchtelingen opvangen.

Samen de weg vinden in een nieuw land

Hervestigde vluchtelingen worden op basis van kwetsbaarheid geselecteerd. Door het proces van hervestiging bouwen zij ook heel wat verwachtingen op over hun gastland, die op korte termijn vaak niet waargemaakt kunnen worden. De aanpassing tijdens de eerste maanden van aankomst kan daarom niet onderschat worden. Tegelijkertijd moeten zij, zoals alle erkende vluchtelingen, veel energie steken in het vinden van huisvesting, het leren van de taal, het leren kennen van de diensten in België, etc.

Hervestiging is voornamelijk een collectief gebeuren. We willen deze collectieve dimensie dan ook gebruiken om de peer2peer-ondersteuning tussen hervestigde vluchtelingen te versterken.

>> LEES OOK: Al onze projecten en nieuws met betrekking tot hervestiging in België.

weerbaarheid en informatie

Via het peer2peer netwerk willen we:

  • de weerbaarheid van de hervestigde vluchtelingen versterken;
  • barrières om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren zoveel mogelijk wegnemen;
  • de toegang tot correcte informatie verbeteren;
  • de continuïteit van informatie binnen het hervestigingsproject verzekeren.

Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling

Om deze doelstellingen te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd:

  • Ateliers Persoonlijke Ontwikkeling (APO)

Deze ateliers zijn collectieve en interactieve sessies rond bepaalde psychosociale en burgerschapsthema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: management van verwachtingen, cultuurschok en rouwproces maar ook financieel beheer en omgaan met een beperkt budget, etc. De hervestigde vluchtelingen leren zo omgaan met vb. frustraties, kunnen er communiceren met ervaringsexperten en ervaringen uitwisselen met andere hervestigde vluchtelingen.

  • Een online platform voor P2P support

Sinds augustus 2018 is er een online platform voor hervestigde vluchtelingen die hetzelfde jaar en uit dezelfde regio werden hervestigd naar België. Op dit gesloten platform zal belangrijke info worden uitgewisseld in de moedertaal van de vluchtelingen. Vluchtelingen die niet aanwezig kunnen zijn op de collectieve ateliers, krijgen zo toch ook toegang tot de informatie.

>>LEES OOK: Collectief atelier voor hervestigde Syriërs: “We moeten elkaar respecteren.”

  • Ambassadeursprogramma

We hebben op dit moment een pool van een tiental actieve ambassadeurs. Zij werden als vrijwilliger aangeworven en opgeleid. Om de ervaringen en competenties van de vluchtelingen zelf te valoriseren en het project zelf te verbeteren, zullen zij betrokken worden bij de activiteiten van het peer2peer-project. De ambassadeurs zijn hervestigde vluchtelingen die langer dan twee jaar in België wonen en voldoende Nederlands of Frans spreken.

Met de steun van Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers en van het Fonds Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF.

Caritas International België Support voor hervestigde vluchtelingen

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op