Kwetsbare vluchtelingen in Brussel: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare vluchtelingen in Brussel: overgang naar autonomie

Met de overganswoningen kunnen kwetsbare erkende vluchtelingen rekenen op begeleiding en ondersteuning in hun weg naar een zelfstandig leven na het verblijf in een collectief opvangcentrum. - Isabel Corthier

Met de overganswoningen kunnen kwetsbare erkende vluchtelingen rekenen op begeleiding en ondersteuning in hun weg naar een zelfstandig leven na het verblijf in een collectief opvangcentrum. - Isabel Corthier

30/09/2022

Titel:

Overgang naar autonomie van erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel (TVU Brussel)

Voor wie?:

Erkende vluchtelingen met een verblijfsstatuut met een specifieke kwetsbaarheid.

Doel:

De overgang van het leven in een collectieve opvangstructuur naar zelfstandigheid in goede banen leiden.

Plaats:

Brussel (ook in Antwerpen en Luik)

Duur:

Sinds 2016

EEN TRANSITIEPERIODE VOOR DE MEEST KWETSBAREN

Wie in een collectieve opvangstructuur voor verzoekers om internationale bescherming (asiel) verblijft én een verblijfsstatuut heeft gekregen, moet de collectieve opvang binnen de twee maanden verlaten en op eigen benen staan.

Dat is voor alle vluchtelingen een grote stap, en voor kwetsbare vluchtelingen des te meer. Onder ‘kwetsbaar’ verstaan we hier bijvoorbeeld: mensen met ernstige medische of psychologische problemen, een alleenstaande moeder die analfabeet is, een zwangere alleenstaande vrouw, een alleenstaande man met een kind met een beperking…

>>LEES OOK: Kwetsbare vluchtelingen: de laatste halte op de weg naar een autonoom leven

Deze mensen komen in aanmerking voor het TVU-project. TVU staat voor ‘transition vulnérables’, ‘transitie kwetsbaren’.

Zij hebben recht op een transitieperiode van drie maanden waarin ze extra begeleid worden. Die transitieperiode kan nog eens met drie maanden worden verlengd. Fedasil, dat in België verantwoordelijk is voor de opvang van mensen die vragen om internationale bescherming, selecteert wie precies voor TVU in aanmerking komt.

BEGELEIDING BIJ ELKE STAP

Voor deze kwetsbare mensen heeft TVU Brussel 9 appartementen beschikbaar. Er zijn woningen voor alleenstaanden, en voor gezinnen. Aangezien deze kwetsbare profielen soms aangepasten noden hebben, kan het soms lang duren om een geschikte woonplaats te vinden. Bijvoorbeeld: iemand die in een rolstoel zit zal een aangepast appartement nodig hebben. Dit vinden op een reeds verzadigde huurmarkt is een uitdaging.

>>LEES OOK: Van naar school gaan tot de tram nemen en gescheiden afvalophaling: een nieuw leven na de trauma’s in Afghanistan

Het overgangstraject is een programma van zes maanden waar de erkende vluchtelingen op meerdere vlakken ondersteund worden, in sommige gevallen kan het zijn dat de personen toch nog niet klaar zijn voor een autonoom leven en wordt er bekeken met Fedasil of de termijn verlengd kan worden.

Een team van twee begeleiders en twee integratiecoaches begeleidt deze kwetsbare mensen. Het team gaat mee op zoek naar een definitieve woning, en staat hen bij op medisch, sociaal en juridisch vlak. Zo gaan de coaches bijvoorbeeld mee op zoek naar een dokter en gaan ze de eerste keren mee naar de afspraak. Ze wijzen de juiste halte van de tram, maar leggen ook uit hoe zit met de gescheiden afvalophaling, helpen met administratie, leggen uit hoe de mutualiteit werkt en hoe om te gaan met een budget, ook leren ze de bewoners hoe ze duurzaam moeten omgaan met energie en leggen ze de contacten met diensten als familiehulp en thuisverpleging en nog veel meer. De integratiecoaches staan hen bij, maar de bewoners moeten zelf de stappen zetten.

Concreet biedt het team: 

  • Huisvesting in individuele woningen zodat de bewoners hun woning, budget en dagelijks leven autonoom kunnen beheren en organiseren. We bieden woningen in drie grote steden: Brussel, Antwerpen en Luik. Deze overgangshuisvesting mag maximaal 6 maanden duren.
  • Een aangepaste sociale begeleiding met als doel het vervullen van specifieke noden, het versterken van de eigen capaciteiten en kennis en het opbouwen van een professioneel of associatief netwerk rond de ondersteunde persoon.
  • Ondersteuning bij het zoeken naar een definitieve woning op de private huurmarkt en bij de administratieve taken die toegang geven tot sociale rechten.

Een cruciale stap naar zelfstandigheid is het in orde krijgen van alle administratie. Een onmisbaar document is de identiteitskaart. Zonder identiteitskaart kan er geen aansluiting bij de mutualiteit en de bank gebeuren.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op