Kwetsbare jongeren: overgang naar autonomie

Caritas International België Kwetsbare jongeren: overgang naar autonomie

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

21/11/2016

Titel:

Youth in transit

Plaats:

Luik/ Brussel

Duur:

Sinds 1 juli 2016 (Luik) / sinds 1 augustus 2015 (Brussel)

Voor wie ?:

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die een statuut hebben (vluchteling of subsidiaire bescherming) of met een hoge graad van erkenning.

Doel:

Begeleiding naar een zelfstandig leven, overgang van materiële hulp naar sociale financiële hulp.

Het project

Ons doelpubliek bestaat uit jongeren tussen 16 en 18 jaar die een statuut hebben verworven (erkend vluchteling of subsidiaire bescherming) of een hoge erkenningsgraad hebben en dus wellicht een statuut zullen krijgen. Het doel is om hen te steunen in de overgang naar een zelfstandig leven.

In Luik wonen de jongeren in appartementen, samen met anderen of alleen. In totaal hebben we 40 beschikbare plaatsen, verspreid over 3 buurten in Luik. Momenteel wonen er 25 jongeren in onze opvangstructuren.

In Brussel wonen de jongeren in individuele studio’s. We hebben 16 plaatsen verdeeld over twee Brusselse gemeentes; Sint-Joost en Laken.

Deze jongeren komen uit Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalië en Syrië. “Ze hebben het vaak heel moeilijk, hebben in hun jonge leven al een parcours doorlopen dat zwaarder is dan we ons kunnen voorstellen. Met deze achtergrond is het verre van gemakkelijk om weer iets op te bouwen”, licht Catherine Henrotte, projectverantwoordelijke in Luik, toe.

Referent

Iedere jongere krijgt een referent toegewezen. Dit is een sociaal werker van Caritas die de jongere in het opvangcentrum voor asielzoekers komt opzoeken, nog voor de verhuis naar onze infrastructuur plaats vindt. “Daar begint een eerste dialoog. We leggen ons project uit aan de jongere, de nabije begeleiding die ze zullen krijgen. Voor ons is het belangrijk te begrijpen hoe de jongere zelf naar de dingen kijkt en ons op basis daarvan aan te passen, maar ook duidelijk te maken dat het gaat over een project in semi-autonomie en dat we niet gewoon een woning aanbieden”, vult Catherine aan. “We waken over de continuïteit in de verschillende fases van de opvang van NBMV.”

Een ander sleutelelement: de zelfstandigheidsgraad van de jongere evalueren. “Dat is essentieel voor ons! Het is het beginpunt voor de begeleiding van de jongere. De kern van ons werk ligt in deze begeleiding en het verwerven van een functionele en sociale zelfstandigheid. Van de praktische kant: de jongere komt hier aan, tekent het huurcontract en zal verantwoordelijk zijn voor de woning. Er is een huishoudelijk reglement en er werd een plaatsbeschrijving opgemaakt.”

Onderwijs als topprioriteit

“Voor ons is het een prioriteit dat deze jongeren naar school gaan. Dus gelijktijdig met de evaluatie van de zelfstandigheid van de jongere, legt deze ook een alfabetiseringstest af, of een test Frans als vreemde taal. Zo kunnen we zijn of haar niveau evalueren en de jongere daarna beter oriënteren en de nodige steun geven. Deze tests laten ons ook toe om samen te werken met de onderwijsinstellingen.”

 

Ateliers

Een keer per week, elke woensdagmiddag, nemen de jongeren ook deel aan sensibilisatie-ateliers georganiseerd door Caritas. “We praten er over budgetbeheer, gezondheidsvoorlichting (van een kookatelier tot langsgaan bij de medische huizen), burgerschapseducatie, socio-professionele inzetbaarheid, we ontmoeten jongeren van andere structuren, bouwen bruggen naar het actieve Luikse verenigingsleven…”

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op