Wetsontwerp Woonstbetreding gaat veel te ver

Caritas International België Wetsontwerp Woonstbetreding gaat veel te ver
23/01/2018

De Kamercommissie Binnenlandse zaken bespreekt een wetsontwerp dat de politie toelaat om binnen te vallen in private plaatsen waar zich personen zonder papieren bevinden. Voor Caritas International gaat dit wetsontwerp te ver en ondermijnt dit het recht op privacy en de onschendbaarheid van de woning, zoals het in de Grondwet beschreven staat.

Deze dinsdag 23 januari wordt in de Commissie Binnenlandse zaken het wetsontwerp besproken tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen. Dit wetsontwerp wordt ook het wetsontwerp woonstbetreding genoemd.

Als deze wetswijziging in de huidige vorm gestemd wordt, krijgt de politie de toelating om, op verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken en na afgifte van een vergunning door een onderzoeksrechter, een ​​woning te betreden waar een persoon verblijft die eerder een bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten en vandaag geen papieren heeft. De politie krijgt de toelating om deze persoon aan te houden, maar ook om in de woning te zoeken naar relevante identiteitsdocumenten. Dit betreft zowel de woning waarvan geweten is dat de persoon hier verblijft als de woning van een derde persoon die hem of haar onderdak geeft, zonder de mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen.

Respect voor rechten en vrijheden?

Dit wetsontwerp, dat op verschillende plaatsen onduidelijk en onnauwkeurig is, roept grote vragen op betreffende de eerbiediging van meerdere rechten en vrijheden, zoals het grondwettelijk beginsel van onschendbaarheid van de woning en het recht op respect voor het privéleven – beide beschermd door zowel de Grondwet als door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) – maar ook het recht op het aantekenen van beroep (eveneens gewaarborgd door het EVRM).

Niet alleen

Het wetsontwerp over woonstbetredingen leidt tot heel wat verzet. Caritas International staat niet alleen. Advocaten, onderzoeksrechters en het migratiecentrum Myria stelden zich tijdens hoorzittingen in het parlement ernstige vragen. De onderzoeksrechters vinden het geen goed idee dat ze de toestemming voor woonstbetredingen moeten geven, zonder vooraf een gerechtelijk onderzoek te kunnen doen. Myria roept op met zorg de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel te onderzoeken. Premier Charles Michel heeft de bespreking van het wetsontwerp over woonstbetredingen voorlopig opgeschort en heeft het dossier naar zich toe getrokken. Er wordt vandaag gezocht naar een compromis.

We pleiten voor

De wetswijziging riskeert op verschillende manieren de mensenrechten te schenden en zendt een verkeerd signaal uit naar elke persoon of instantie die zich solidair toont met de meest kwetsbaren in de samenleving. Caritas International België gelooft dat een dergelijk wetsontwerp niet strookt met een humaan migratiebeleid die naam waardig.

We vragen daarom dat dit wetsontwerp in haar huidige formulering niet aanvaard wordt.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten