Wereldvluchtelingendag: het gaat om Europese kernwaarden!

Caritas International België Wereldvluchtelingendag: het gaat om Europese kernwaarden!

Paul Haring

Paul Haring

20/06/2016

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag herinneren Caritas International en Caritas Europa de Europese Unie en haar lidstaten eraan dat er oplossingen bestaan voor de huidige Europese solidariteitscrisis. De levens van migranten en vluchtelingen in gevaar brengen en hun lijden onnodig verlengen is totaal onnodig. Caritas blijft van mening dat Europese kernwaarden als waardigheid, gelijkheid en respect voor de mensenrechten niet zomaar holle woorden zijn. Het zijn waarden die vandaag belangrijker zijn dan ooit.

“Onze oudere broer werd ontvoerd door Daesh. We hebben geen nieuws van hem. Onze situatie werd ondraaglijk, dus hebben we besloten om Afghanistan te verlaten. Te voet. Het heeft ons een maand en een half gekost om in Griekenland te geraken. Helaas zijn we tijdens de reis door Iran onze papa kwijtgeraakt en we weten niet waar hij is. Om vanuit Turkije naar Griekenland te geraken moesten we aan de smokkelaars 1000 euro per persoon betalen voor een rit van 5 uur, zonder te weten of we die reis zouden overleven. Wij hopen dat papa en broer nog leven en dat we elkaar zullen terugzien op een veiligere plek. Een reis was het niet. Het was een dodentocht”, vertellen Mujdah en Mohebullah, een 15- en 8-jarige broer en zus uit Afghanistan.

Volgens de Verenigde Naties hebben sinds 2014 tenminste 10.000 mensen hun leven verloren in een poging om een veilige haven te bereiken in Europa. Het restrictieve beleid van de EU verhindert mensen op een veilige manier naar Europa te komen, wat resulteert in een ondraaglijk hoge dodentol. De verdere uitbesteding van het Europese asiel- en migratiebeleid door middel van overeenkomsten met niet-EU-landen is een duidelijk teken van gebrek aan solidariteit met mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging.

“Ik droom van een Europa dat de rechten van iedereen bevordert en beschermt, zonder zijn plichten tegenover iedereen te veronachtzamen. Ik droom van een Europa waarvan niet gezegd zal worden dat zijn engagement voor de mensenrechten zijn laatste utopie was”, zei paus Franciscus in zijn toespraak bij ontvangst van de Internationale Karelsprijs.

Europa heeft de middelen om te verhinderen dat mensen die dringend behoefte hebben aan bescherming, solidariteit en medeleven onnodig lijden of sterven. Caritas International en Caritas Europa pleiten voor beleidsmaatregelen die haalbaar en realistisch zijn. Politieke wil en inzet voor de mensenrechten zijn de enige elementen die ontbreken om deze maatregelen te realiseren.

Caritas International en Caritas Europa roepen de EU en in het bijzonder haar lidstaten op om:

  • meer levens te redden op zee;
  • meer veilige en legale kanalen te openen om naar de EU te komen, bijvoorbeeld door de invoering van betaalbare en toegankelijke humanitaire visa en door veel meer vluchtelingen te hervestigen;
  • de gezinshereniging voor vluchtelingen en migranten te faciliteren, om zo de integratie in de ontvangende landen te bevorderen;
  • de uitbesteding van het Europese migratiebeleid te stoppen en terug te draaien;
  • te stoppen met het koppelen van ontwikkelingshulp aan terugnameakkoorden.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten