Wat is er aan de hand bij de Dienst Vreemdelingenzaken? – update

Caritas International België Wat is er aan de hand bij de Dienst Vreemdelingenzaken? – update
Caritas International België Wat is er aan de hand bij de Dienst Vreemdelingenzaken? – update

Caritas - archieffoto

Caritas - archieffoto

22/01/2019

Sinds donderdag 22 november registreert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog maar 60 asielzoekers per dag. De weken daarvoor registreerde DVZ nog tussen de 100 en 110 asielaanvragen per dag. De reden voor het instellen van een limiet ligt volgens de staatssecretaris bij het verzadigde opvangnetwerk. Als gevolg wordt mensen het recht op opvang ontzegd en belanden ze op straat. Caritas International betreurt deze limiet met onmenselijke gevolgen en roept op tot de opheffing ervan.

Wat gebeurt er in de rij van DVZ?

“Vanaf vrijdagochtend ben ik naar DVZ geweest om de impact van deze limiet te kunnen vaststellen”, legt Laurence Bruyneel van Caritas International uit. “Ik zag politieagenten die aanduidden wie naar binnen mocht om een asielaanvraag in te dienen. Uiteindelijk, na aandringen, werden kwetsbare personen – vrouwen, kinderen, zieken en ouderen – binnengelaten. Maar ik zag ook niet-begeleide minderjarigen en een familie met een pasgeboren baby in slechte gezondheid die de toegang geweigerd werden. Deze manier van werken druist in tegen het recht om asiel aan te vragen en brengt levens in gevaar.”

Wat doen de mensen die worden geweigerd?

De personen die niet geregistreerd worden, belanden op straat en in het Maximiliaanpark, waar  ngo’s en het Burgerplatform proberen om tijdelijke opvang voor hen te vinden. Ze weten niet of, noch wanneer, ze binnen mogen bij DVZ en hebben dus geen toegang tot bed-bad-brood, de materiële hulp waar ze recht op hebben na het indienen van een asielaanvraag.

“Mensen slapen op straat terwijl er nog opvangplaatsen zijn binnen het netwerk. Gewoonweg omdat deze plaatsen niet aan hen worden toegewezen zonder asielaanvraag”, zegt Florence Lobert, verantwoordelijke voor opvang bij Caritas International. “Het netwerk dreigt inderdaad binnenkort verzadigd te zijn, maar alle signalen waren er, en ze waren al bekend sinds juni, toen de opvangcentra aan het sluiten waren”.

Maar als er nog plaats is, waarom dan de toegang tot DVZ beperken? “Dat is de vraag”, zegt Florence Lobert. “Voor ons is deze limiet inhumaan omdat het ervoor zorgt dat mensen op straat moeten slapen, en dat in november.”

Wat vraagt Caritas?

We vragen dat deze limiet wordt opgeheven en dat iedereen die internationale bescherming zoekt het recht kan uitoefenen om zijn of haar aanvraag in te dienen.

Bij een tekort aan structurele opvangcapaciteit, vragen wij dat er bufferplaatsen gecreëerd worden om aan de dringendste noden tegemoet te komen.


UPDATE

“De situatie bij de Dienst Vreemdelingenzaken is genormaliseerd”, legt Laurence Bruyneel uit. Wekenlang monitorde zij deze situatie voor Caritas International. “De alleenstaande mannen die nog geen asielaanvraag konden indienen tussen kerstmis en nieuwjaar, werden doorverwezen naar de opvang van Samusocial en kregen er onderdak”, voegt Laurence toe. “Alle kwetsbare personen gaven aan dat ze een aanvraag konden indienen.”

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten