Voor een verantwoordelijk en zorgzaam Europa, thuis en wereldwijd

Caritas International België Voor een verantwoordelijk en zorgzaam Europa, thuis en wereldwijd

Ben White/CAFOD

Ben White/CAFOD

04/05/2018

In reactie op de mededeling over de toekomstige EU-begroting, gepubliceerd door de Europese Commissie op 2 mei, roept Caritas International de Belgische regering op ervoor te zorgen dat het meerjarig financieel post-2020 kader (MFK) ten dienste zal staan van de solidariteit en de bescherming van de menselijke waardigheid in Europa en wereldwijd.

 

Caritas International verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een verhoogd budget ondanks het verlies van het Verenigd Koninkrijk als belangrijke netto-bijdrager. Caritas International is verheugd te zien dat “investeren in mensen” en het bestrijden van jeugdwerkloosheid prioritair blijven voor de Europese Commissie, maar vraagt zich af in welke mate ook de meest kwetsbare mensen van dit pakket zullen profiteren.

Bezorgdheden

Caritas International is bezorgd om sommige begrotingsvoorstellen die indruisen tegen de principes van bevordering van solidariteit en bescherming van de menselijke waardigheid – in Europa en daarbuiten. Meerdere punten zijn zorgwekkend: vooral de substantiële verhoging van de financiering voor migratiebeheer en grenscontrole, onder andere weerspiegeld in de uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht (FRONTEX), het voorstel van flexibele begrotingsreserves die een discretionaire toewijzing van middelen mogelijk maakt, en het nieuwe vereenvoudigde externe beleid dat ontwikkelingssamenwerking integreert in het bredere buitenlands EU-beleid.

Solidariteit en menselijke waardigheid!

“We erkennen dat de discussies over het nieuwe MFK plaatsvinden in een moeilijke context, onder meer als gevolg van een groeiend anti-Europees populistisch sentiment én wegens de toenemende publieke druk om kwesties als migratie, economische groei en veiligheid efficiënt aan te pakken,” zegt Tom Devriendt, beleidsmedewerker van Caritas International. “Maar we zijn diep bezorgd over de prominente plaats van migratiebeheer en grenscontroles in een groot deel van de begroting. We zijn bang voor mogelijk misbruik van EU-ontwikkelingshulp om andere doelen te bereiken dan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling wereldwijd.”

Met het oog op de komende onderhandelingen over het voorstel van de Commissie over het MFK 2021-2028 roept Caritas International de Belgische regering op een begroting na te streven die een verantwoordelijk en zorgzaam Europa bevordert, zowel thuis als wereldwijd. Een begroting die trouw blijft aan de waarden van solidariteit en menselijke waardigheid. Caritas International wil in het bijzonder de Belgische overheid en de EU-instellingen herinneren aan hun engagement voor de Agenda 2030 en de daaraan gekoppelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten