Paasboodschap van Caritas Internationalis

Caritas International België Paasboodschap van Caritas Internationalis

Isabelle Corthier

Isabelle Corthier

14/04/2017

Ter gelegenheid van Pasen verspreidt het wereldwijde Caritasnetwerk een oproep tot bezinning en een bericht van hoop van Michel Roy, Secretaris-Generaal van Caritas Internationalis. Ook de Voorzitter van Caritas Internationalis nodigt uit om “een migrant te ontmoeten” en de betekenis van Pasen uit te dragen.

Michel Roy, Secretaris-Generaal van Caritas Internationalis

“Het naderen van Pasen herinnert ons eraan na te denken over de pijn en het lijden van Christus aan het kruis, maar ook om stil te staan bij de hoop die de Verrijzenis ons biedt.

Onze grote Caritas-familie biedt het hoofd aan verschillende uitdagingen waardoor ons geloof soms kan wankelen en we de hoop kunnen verliezen. Maar geïnspireerd door de liefde die voortkomt uit het kruis hebben we in ons hart een visie die ons vooruitduwt en alle rampen, onrecht en lijden overwint. Deze visie is de “Liefde zonder Grenzen” die in onze naam vervat zit: ‘Caritas Internationalis’.

Ik stuur u mijn warmste wensen voor Pasen, waar u ook bent.”

Kardinaal Luis Antonio Tagle, Voorzitter van Caritas Internationalis

« Mijn familie vloeit voort uit de migratie van een kind. Mijn grootvader aan vaders kant is in China geboren. Zijn moeder was zeer arm en heeft hem toevertrouwd aan een familielid dat naar de Filipijnen ging. Daar ben ik geboren en opgegroeid.

Migratie is een kans die mensen laat bloeien. Het is een echte kans om een beter leven te creëren, voor hen, maar ook voor de volgende generaties. Zelfs als vernietigende krachten zoals oorlog en armoede het leven soms verstoren, toont migratie ons de nobelheid van de menselijke geest. Zoals Christus op zijn kruisweg duwt migratie mensen buiten hun fysieke en mentale grenzen, stelt hun capaciteiten op de proef en laat hen woestijnen van eenzaamheid en afwijzing doorkruisen. Maar de migranten verdragen deze opofferingen voor een nobele zaak (…)”

Lees het vervolg op www.caritas.org.   

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten