Lidstaten moeten een gastvrij Europa aanmoedigen

Caritas International België Lidstaten moeten een gastvrij Europa aanmoedigen

Isabel Corthier

Isabel Corthier

12/01/2018

Naar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag van Migranten en Vluchtelingen, roepen Caritas International en Caritas Europa de Europese Unie en Lidstaten op om een gastvrij Europa aan te moedigen. Een Europa dat de ontmoetingscultuur waardeert, waar iedereen wordt verwelkomd, gestimuleerd, beschermd en geïntegreerd. Nu meer dan ooit moet Europa verzekeren dat niemand achterblijft, van waar ze ook afkomstig zijn.

We zijn allemaal verantwoordelijk om meer veilige en legale opties te bieden aan migranten en vluchtelingen die naar Europa wensen te komen (verwelkomen), om hun rechten en waardigheid te verdedigen, los van hun legale status (beschermen), en om ervoor te zorgen dat ze hun potentieel kunnen vervullen –net als de gemeenschappen die hen verwelkomen (stimuleren). Ten slotte moeten we ruimte creëren voor ontmoetingen en kansen scheppen om te begrijpen dat migranten en vluchtelingen culturele rijkdom in een gemeenschap binnen brengen (integreren).

Een Europees jaar voor gastvrije samenlevingen

“Caritas zal verdergaan met het stimuleren van gastvrije samenlevingen en met het delen van goede praktijken op dit gebied met beslissingsmakers. Dit maakt deel uit van onze Europese inspanning. We voorzien oplossingen die ergens anders kunnen worden herhaald en nieuwe beleidslijnen voor meer inclusieve samenlevingen kunnen inspireren,” zegt Jorge Nuño Mayer, Secretaris-Generaal van Caritas Europa. “We zijn hoopvol dat de Europese Commissie het Europese Jaar voor gastvrije samenlevingen zal oprichten in haar volgende mandaat 2019-2024.”

Lessen uit ons werk met migranten en vluchtelingen

Caritas heeft duizenden projecten die integratie van migranten over heel Europa aanmoedigen, en biedt ook concrete aanbevelingen voor beleidsmakers op Europees en nationaal niveau.

“De belangrijkste les die we geleerd hebben in onze dagelijkse omgang met de meest kwetsbaren is dat het even belangrijk is om te werken met migranten als met gastgemeenschappen om bij te dragen tot een positieve, constructieve benadering tot integratie die iedereen ten goede komt,” zegt Antonio Fantasia, Caritas Europa’s expert in integratie.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten