Leidraad voor begeleiding en verdediging van Iraakse asielzoekers uit Bagdad

Caritas International België Leidraad voor begeleiding en verdediging van Iraakse asielzoekers uit Bagdad
18/08/2016

Caritas International presenteert, in samenwerking met CIRE, een nieuw Vluchtschrift dat een leidraad moet vormen voor mensen die Iraakse asielzoekers uit Bagdad begeleiden en verdedigen.

In 2015 vormden de Irakezen de best vertegenwoordigde nationaliteit van asielzoekers in België, voor de Syriërs en Afghanen. In september 2015 alleen al bereikte het aantal asielaanvragen van Irakezen een hoogtepunt van 2207. Een groot deel onder hen was afkomstig uit Bagdad.

Al snel rezen er verschillende vragen, zowel van asielzoekers als van hun begeleiders. De vragen bleven toestromen, zeker toen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) besloot om tijdelijk geen beslissingen meer te nemen met betrekking tot asielaanvragen van Irakezen afkomstig uit Bagdad in afwachting van een herevaluatie van de veiligheidssituatie die een al dan niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus kan rechtvaardigen.

Caritas International heeft daarom besloten om, in samenwerking met CIRE, een Vluchtschrift uit te brengen dat een leidraad moet vormen voor mensen die Iraakse asielzoekers uit Bagdad begeleiden en verdedigen.

Een belangrijk onderdeel van dit Vluchtschrift is gewijd aan de analyse van de documenten “COI Focus Irak – Veiligheidssituatie in Bagdad” van Cedoca van 6 oktober 2015 en van 31 maart 2016 aangezien het CGVS zich hierop baseert om de status van subsidiaire bescherming te weigeren aan personen afkomstig uit Bagdad. We trachten bij deze echter aan te tonen dat deze positie niet langer houdbaar is, door bepaalde aspecten die door het CGVS genegeerd of onderschat worden te benadrukken, alsook recentere informatie voor te leggen

 

Download het nieuwe Vluchtschrift hier (pdf, 1.8MB).

Caritas International dankt in het bijzonder Lauranne Delforge, vrijwillige juriste, die vele uren en dagen besteed heeft aan het verzamelen en neerschrijven van de informatie in dit Vluchtschrift. 

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten