Europese migratiepolitiek dwingt wanhopige mensen tot levensgevaarlijke vluchtroutes

Caritas International België Europese migratiepolitiek dwingt wanhopige mensen tot levensgevaarlijke vluchtroutes
08/06/2016

Terwijl de Europese ministers van Binnenlandse Zaken morgen vergaderen om hun migratiepolitiek te bespreken, blijven mensen die op zoek zijn naar veiligheid in Europa de dood vinden. Caritas International, Caritas Europa en Jesuit Refugee Service (JRS) Europe roepen de Europese leiders op hun afschrikkingsbeleid jegens migranten aan te passen. Maatregelen die de nadruk leggen op ontrading, zoals het akkoord met Turkije, houden mensen niet af van hun pogingen onze landen te bereiken. Ze leiden alleen tot een langere lijdensweg en drijven mensen in de armen van mensenhandelaars en smokkelaars. Die vinden steeds gevaarlijkere routes om hen Europa binnen te loodsen.

“Ik kon geen andere manier vinden om naar Europa te komen. Ik wou dat er een veilige, wettige route bestond. Met de hulp van een smokkelaar naar Griekenland oversteken was mijn enige optie. Ik wist dat het gevaarlijk was, maar ik was wanhopig. Ik moest oversteken om mijn leven te redden, en wat er nog van mijn ziel overblijft,” vertelde een jonge Syrische enkele dagen geleden aan een medewerker van Caritas Griekenland. Ze ontvluchtte Syrië op haar eentje. Onderweg werd ze seksueel misbruikt. Om aan de dader te ontsnappen, zag ze zich genoodzaakt zich tot mensensmokkelaars te wenden om de Egeïsche Zee over te steken.

Volgens de laatste verslagen zijn deze week meer dan 1000 migranten verdronken terwijl ze de Middellandse Zee overstaken. Hun wanhoopspogingen om de EU te bereiken tonen aan hoe rauw en angstaanjagend hun toestand is. Caritas International, Caritas Europa en JRS Europe zijn ontzet door het aanhoudende lijden van zovelen en verklaren zich solidair met al deze vrouwen, mannen en kinderen.

“Samen met paus Franciscus droomt Caritas van een Europa dat de noodzakelijke bijdrages van migranten aan onze samenlevingen erkent – een Europa dat zich inzet om de waardigheid van elke mens te respecteren,” zegt Jorge Nuño Mayer, Secretaris-Generaal van Caritas Europa.

Caritas International, Caritas Europa en JRS Europe roepen de EU, en in het bijzonder de lidstaten op:

  • Veilige en wettige toegangskanalen tot de EU te openen;
  • Een humanitair visum in te voeren dat betaalbaar is en gemakkelijk te verkrijgen via elke ambassade van een EU-land in landen van oorsprong en transitlanden;
  • Gezinshereniging voor vluchtelingen en migranten gemakkelijker te maken en zo de integratie in ontvangstlanden te ondersteunen;
  • De toelating van vluchtelingen op humanitaire gronden te verlengen;
  • Hervestiging te bevorderen;
  • Het mogelijk te maken visumvoorwaarden op te heffen op humanitaire gronden.

“Europa is in staat mensen te redden en te beschermen. Het is een kwestie van politieke wil om veilige wegen te voorzien die mensen kunnen volgen om Europa te bereiken zonder hun leven op het spel te zetten. Na de Tweede Wereldoorlog stelde Europa mee de Conventie van Genève op. Het is tijd om dat Vluchtelingenverdrag ook daadwerkelijk te volgen en te verdedigen, en onze grondbeginselen in de praktijk te brengen”, zegt Jean-Marie Carrière, Regionaal Directeur van JRS Europe.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten