EU-Turkije deal: een bittere 1ste verjaardag

Caritas International België EU-Turkije deal: een bittere 1ste verjaardag
16/03/2017

Het Europese Caritasnetwerk vindt het beschamend hoe de EU-Turkije deal ervoor gezorgd heeft dat duizenden mensen vandaag in Griekenland vastzitten in onmenselijke en vernederende omstandigheden, en maakt dat velen onder hen nog gevaarlijkere routes ondernemen in hun zoektocht naar bescherming in de EU.

Duizenden mensen zitten in dezelfde situatie als deze Iraakse familie en leven in Griekenland in het ongewisse. Het Europese Caritasnetwerk vraagt regeringen van de EU-lidstaten om duurzame oplossingen te vinden voor deze mensen. Vandaag wordt hen de internationale bescherming waarop ze recht hebben ontzegd.

De EU-Turkije deal is geen oplossing. De deal respecteert de fundamentele mensenrechten niet en schuift de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten aangaande het humanitair en internationaal recht door naar de landen van herkomst en transit. Daarom mag deze bilaterale deal geenszins gekopieerd worden. Het Europese Caritasnetwerk roept de regeringen van de EU-lidstaten daarentegen op om:

  • hun beloftes na te komen omtrent de relocatie van de resterende 92.454 personen van het toegezegde aantal (106.000) en werk te maken van de hervestiging van de resterende 8082 personen van het afgesproken aantal (22.504);
  • te waken over eerlijke en transparante asielprocedures en te zorgen voor waardige opvang;
  • meer veilige en legale toegangswegen naar Europa  te openen (via hervestiging, humanitaire corridors, humanitaire visa of gezinshereniging);
  • officiële ontwikkelingshulp niet in te zetten als een instrument om migratiekanalen af te sluiten. In plaats daarvan moet deze hulp gebruikt worden om armoede te bestrijden in landen buiten de EU, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon (art. 208);
  • de menselijke waardigheid centraal te stellen bij het afsluiten van bilaterale akkoorden.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten