Caritas International en Convivial uit het Belgische hervestigingsprogramma gezet

Caritas International België Caritas International en Convivial uit het Belgische hervestigingsprogramma gezet
28/04/2017

Caritas International en Convivial zullen geen deel meer uitmaken van het Belgische hervestigingsprogramma1. “De Belgische overheid heeft besloten om het opvangmodel voor hervestigde personen te reorganiseren. We hebben hier geen plaats meer in,” melden Caritas en Convivial.

Reorganisatie van het opvangmodel

Deze reorganisatie is bedoeld op de integratie van deze kwetsbare vluchtelingen in het “gewone” opvangmodel. De opvang van hervestigde vluchtelingen gebeurt in twee fases: een eerste opvangfase van 6 weken in een collectief centrum en een tweede opvangfase van 6 maanden in een lokaal opvanginitiatief (een LOI beheerd door een OCMW). De twee organisaties betreuren dat deze zeer kwetsbare mensen na 6 maanden opnieuw moeten verhuizen. Deze mensen werden tot vandaag opgevangen in een apart hervestigingsprogramma net om hen extra te helpen duurzaam te integreren.

Nood aan een specifieke begeleiding

Anne Dussart, verantwoordelijke sociale programma’s van Caritas International: “Binnen dit nieuwe model bestaat de kans dat een vluchteling van zodra hij erkend is, alleen zal moeten instaan voor zijn integratie. Onze ervaring leert echter dat een specifieke, kwaliteitsvolle begeleiding op maat van de kwetsbaarheden een noodzaak is. Wat zullen op lange termijn de gevolgen zijn van dit beleid voor de integratie en het welzijn van deze mensen?”

“Hervestigde vluchtelingen zijn zeer kwetsbaar. In het nieuwe model hebben ze heel weinig tijd om zich aan te passen aan ons land. Voordien zorgden onze verenigingen voor sociale begeleiding en dit voor een periode van 2 jaar. We zochten mee naar een individuele woning, hielpen bij het creëren van een netwerk, lokale integratie, enz. Deze mensen zijn geselecteerd door UNHCR op basis van criteria van kwetsbaarheid, ze kennen de taal niet, noch onze gewoonten. En komen volledig gedesoriënteerd aan in onze maatschappij na soms jaren doorgebracht te hebben in vluchtelingenkampen. Voor hen is het cruciaal om een netwerk te creëren en om ondersteund te worden door organisaties zoals de onze. De verantwoordelijkheid volledig aan de kant van het individu leggen, lijkt ons een zeer slecht idee. Hervestiging is een humanitair programma voor de meest kwetsbaren en moet dat ook blijven.”

Complementair met de OCMW’s

Sinds 2009 hebben Caritas en Convivial een grote expertise opgebouwd in het bijstaan van hervestigde vluchtelingen. Bruno Gilain van Convivial: “We werkten in complementariteit met de OCMW’s. Onder andere met dank aan onze culturele bemiddelaars, bieden we deze vluchtelingen een begeleiding die beantwoordt aan hun noden en de lokale context. Onze specialiteit bestaat erin om heel veel zaken uit te leggen en mogelijke verwarringen als gevolg van de cultuurschok op te vangen. Bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk obstakels weg te nemen die integratie in de weg zouden staan. Een werk dat zich ent op de jarenlange ervaring van onze beide organisaties.”

De organisaties wijzen er tot slot ook op dat België haar verantwoordelijkheden rond hervestiging moet blijven opnemen. “Ook wat de regio van de Grote Meren betreft.”

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het hervestigingswerk van Caritas, zie hier. Voor Convivial, hier.1

Onder leiding van UNHCR biedt hervestiging een duurzame oplossing voor mensen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, maar ook geen uitzicht hebben op de nodige bescherming of integratie in het land waarnaar ze gevlucht zijn. In nauwe samenwerking met de OCMW’s begeleiden Caritas International en Convivial deze mensen bij hun eerste integratiestappen, helpen hen een netwerk (organisaties, leraren, buren, ..) te creëren en bouwen mee aan een toekomst in België.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten