Anders communiceren over migratie en vluchtelingen: gratis lerend netwerk voor medewerkers van lokale besturen

Caritas International België Anders communiceren over migratie en vluchtelingen: gratis lerend netwerk voor medewerkers van lokale besturen

Communiceren naar een groot publiek over migratie, het is niet makkelijk. Neem dus deel aan het gratis lerend netwerk!

Communiceren naar een groot publiek over migratie, het is niet makkelijk. Neem dus deel aan het gratis lerend netwerk!

26/01/2023

Werk je voor een gemeente of stad? En wil je graag meedenken over anders communiceren over migratie en vluchtelingen? Neem dan deel aan het gratis lerend netwerk van Other Talk!

Migratie en vluchtelingen zijn actuele thema’s in onze samenleving. Maar het zijn geen makkelijke thema’s om over te communiceren naar een breed publiek.

Want het debat over vluchtelingen en migratie is in Vlaanderen vaak nogal gepolariseerd. Je bent vóór of tégen migratie en vluchtelingen, lijkt het wel. Voor nuance is er maar weinig ruimte.

Dat is wat Other Talk wil doen: opnieuw nuance brengen in dit debat. En de burgers die zich tussen de twee ‘voor’- en ‘tegen’-polen bevinden, weer bij de discussie betrekken.

Leren van elkaar

Caritas International start binnenkort een lerend netwerk op over hoe we communiceren over migratie en vluchtelingen. Dat doen we samen met Avansa[1].

We komen 3 keer samen met 5 à 7 lokale besturen om inzichten te delen, tips uit te wisselen en te leren van elkaar. We gaan aan de slag met adviezen van focusgroepen van burgers, en gaan daarna samen in discussie.

Deelnemen aan het lerend netwerk is helemaal gratis!

Voor wie is dit gratis lerend netwerk bedoeld?

Dit leertraject wordt in de eerste plaats georganiseerd voor lokale besturen binnen het werkgebied van Avansa regio Antwerpen. Maar lokale besturen buiten deze regio zijn zeker ook welkom!

Per deelnemend lokaal bestuur wordt er verwacht dat minstens 1 maar liefst 2 personen deelnemen aan het lerend netwerk:

• 1 persoon met een sturende bevoegdheid, zoals een schepen, diensthoofd,…

• 1 met een uitvoerende bevoegdheid, zoals een diversiteitsambtenaar, communicatiemedewerker,…

Bij voorkeur zijn het ook steeds dezelfde personen die deelnemen.

 

Wanneer?

De 3 bijeenkomsten vinden plaats in de periode april-juni 2023. De exacte data volgen nog.

LIJKT HET JE WAT?

Heb je zin om met je lokale bestuur deel te nemen aan dit gratis lerend netwerk? Of heb je graag meer info? Mail dan naar Joke Dillen: j.dillen@caritasint.be

1

Meer info over Avansa regio Antwerpen en de gemeenten die deel uitmaken van haar werkgebied: www.avansaregioantwerpen.be

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten