Uw persoonlijke gegevens

 

Caritas International hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We willen ook transparant zijn in de verwerking ervan. In een streven naar totale transparantie hebben we 12 privacybeleiden opgezet in functie van de context waarin de gegevens verzameld werden. U kunt ze hieronder allemaal bekijken. We stellen alles in het werk opdat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek en tijdens uw contact met ons team.

Conform aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, hebben alle gebruikers die direct of indirect nominatieve informatie geleverd hebben, de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

  • Recht op informatie en toegang: U kunt de nominatieve informatie opvragen die op u betrekking heeft.
  • Recht op rechtzetting: U kunt de rechtzetting vragen van nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kunt ook eventuele onnauwkeurigheden verbeteren en onvolledige gegevens aanvullens.
  • Recht op wissen (“recht op vergeten”): U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig uit onze database gewist worden.
  • Recht op de beperking van de verwerking van persoonlijke gegevens: U kunt u verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
  • Recht op gegevensoverdracht: U kunt de persoonlijke gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn onder elektronische, actuele en gestructureerde vorm.
  • Recht op verzet: U kunt zich ook verzetten tegen praktijken van prospectie, direct marketing en profilering.

Om uw rechten uit te oefenen, vult u het formulier hieronder in of richt u een schriftelijke en ondertekende vraag aan de Privacyverantwoordelijke, Liefdadigheidstraat 43 1210 Brussel. Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op uw vraag te kunnen antwoorden.

Uw gegevens:

Maximum file size: 268.44MB

Envoi

 


 

In geval van klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u ons direct te contacteren. Onze verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens staat tot uw beschikking per e-mail op privacy@caritasint.be.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.