Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenten Korahane en Gafati in Niger

Caritas International België Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenten Korahane en Gafati in Niger

Zowat 70% van de ziektes bij de Nigerese bevolking heeft te maken met een gebrek aan schoon drinkwater en aan een degelijke sanering van de leefomgeving. - CRS/Jean-Philippe Debus

Zowat 70% van de ziektes bij de Nigerese bevolking heeft te maken met een gebrek aan schoon drinkwater en aan een degelijke sanering van de leefomgeving. - CRS/Jean-Philippe Debus

13/10/2022

PLAATS:

De rurale gemeenten Korahane (departement) Dakoro en Gafati (departement Mirriah) in Niger

DOELGROEP:

500 kwetsbare families in de betrokken gemeenten

DUUR:

2 jaar (01/01/2022 – 31/12/2023)

PARTNER:

CADEV-Maradi (Caritas Développement Niger, bureau diocésain de Maradi).

BUDGET:

€ 104.800

FINANCIERING:

VIVAQUA en het Fonds Lokumo.

Caritas International België Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenten Korahane en Gafati in Niger

Droge regio in het hart van Niger

Een droge regio in het hart van Niger. De gemeenten Korahane en Gafati hebben hier te kampen met chronische droogte, een oprukkende woestijn en terugkerende klimaateffecten als gevolg van de klimaatopwarming. De watervoorraden zijn beperkt. Dit is het belangrijkste knelpunt voor landbouw en veeteelt (de activiteiten van het merendeel van de bevolking).

In Niger, en in het bijzonder in de regio waar het project zich afspeelt, is de toegang tot water beperkt. Amper 36% van de rurale bevolking beschikt over proper water. De sanering van de situatie blijft een groot probleem. Circa 6,7% heeft toegang tot traditionele latrines. Bijzonder veel mensen moeten hun behoeften gewoon in open lucht doen.

Deze situatie heeft ook de nodige gevolgen voor de volksgezondheid. Ziektes zoals diarree komen vaak voor. Samen met malaria (nog in de hand gewerkt door een gebrek aan hygiëne) vormen ze de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Spijtig genoeg toonde het ontwikkelingsbeleid te weinig aandacht voor het saneren van de leefomgeving, zeker in rurale gebieden. Nochtans verdient dit wel bijzondere aandacht: zowat 70% van de ziektes bij de bevolking heeft te maken met een gebrek aan schoon drinkwater en aan een degelijke sanering van de leefomgeving.

Gezondheid en voedselsituatie verbeteren

Dit project zal direct helpen om de gezondheid en voedselsituatie van de inwoners in de betrokken dorpen te verbeteren. Het zal 3.500 kwetsbare personen helpen om hun leefomstandigheden duurzaam beter te maken door:

 • een betere toegang tot drinkwater en tuinbouw in de betrokken zone;
 • de rurare bevolking in staat te stellen om organisatorisch en qua beheer de nodige capaciteit te ontwikkelen om waterwerken te managen;
 • de kennis op het vlak van hygiëne en sanering van de leefomgeving te verbeteren en mensen ertoe aan te zetten om anders om te gaan met water en hygiëne

>> LEES OOK: Het belang van drinkbaar water wereldwijd

 

Waterbevoorrading verbeteren

 • Technische haalbaarheidsstudies over waterbevoorradingspunten
 • Aanleggen van waterbevoorradingspunten
 • Modernisering van bestaande waterbevoorradingspunten
 • Installatie of versterking van comités die waterbevoorradingspunten beheren
 • Voorlichting over duurzaam waterbeheer en hygiënische maatregelen
 • Levering van bidons van 25 liter om gemakkelijker water te kunnen vervoeren en opslaan
 • Ondersteuning van tuinbouw door een beperkt en efficiënt watergebruik

Voor inwoners van twee rurale dorpen

De uiteindelijke doelgroep van het project zijn de inwoners van twee rurale dorpen in de gemeenten Korahane en Gafati, met name Dakata en Dan Makaou

Op wie mikken we precies:

 • Meer dan 1.750 personen, die nu zonder drinkwater zitten, zullen hun drinkwaterbehoeften kunnen dekken (20 liter/persoon/dag)
 • 3.500 personen krijgen voorlichting over een betere hygiëne en ondersteuning in de vorm van bidons om water te vervoeren
 • Ter plaatse worden twee herstellers en elektromecaniciens opgeleid en uitgerust

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op