Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties

Caritas International België Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties
14/12/2017

Plaats:

provincies Kwilu, Kongo Central, Kwango en Zuid-Kivu

Budget:

€ 2.621.180 (20% Caritas International – 80% DGD)

Duur:

januari 2017 tot december 2021

Partners:

Caritas Congo, diocesane Caritaspartners, DGD

EIGEN FONDSEN:

€ 524.236

Caritas International België Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties

Context: ongebruikt potentieel

Congo heeft enorme groeimogelijkheden op het vlak van landbouw, veeteelt, visvangst en bosbouw: het zou tot 2 miljard mensen kunnen voeden. Het beschikbare potentieel wordt jammer genoeg onvoldoende aangesproken: nauwelijks 10% van de beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt. Er is bijgevolg niet voldoende te eten voor de 70 miljoen inwoners. Meer dan 70% van de bevolking is slecht gevoed of ondervoed. De boeren hebben bovendien weinig inkomsten: hun land brengt weinig op en ze hebben weinig of geen toegang tot de handelsmarkt.

Doelstelling: voedselzekerheid

Voedselzekerheid, voedingsgewoontes en hygiënepraktijken in vier provincies van Congo zijn gevoelig verbeterd. Concreet betekent dit:

  • Coöperaties hebben hun organisatorische en institutionele capaciteiten uitgebreid. Dankzij hun ondersteuning hebben gezinnen een grotere oogst van een betere kwaliteit en een grotere diversiteit. De huishoudens voeden zich beter en hun gezondheid gaat erop vooruit mede dankzij een betere moeder- en kindzorg.
  • De coöperaties hebben systemen van commercialisatie ontwikkeld voor de landbouw- en veeteeltproducten van hun leden. De boeren zijn niet langer de speelbal van de grote spelers op de markt.

Activiteiten: coöperaties en gezondheidszorg

In het kader van de coöperaties:

  • De bestaande embryonale coöperaties organiseren en structureren (vorming, infrastructuur, wettelijke erkenning, landverwerving).
  • Coöperaties begeleiden bij de vermarkting van de landbouwproducten van hun leden.
  • Een netwerk van coöperaties en private spelers (handelaars, transporteurs, stockeerders, andere coöperaties, …) uitbouwen en overheidsdiensten hierbij betrekken.
  • Een systeem van informatiebeheer ontwerpen dat gebaseerd is op de nieuwe technologieën voor informatie en communicatie (data verzamelen, SMS, gesproken boodschappen,…).

Gezondheidszorg voor moeder en kind:

  • Sensibilisatie en vorming organiseren met het oog op het gebruik van een opvolgboekje voor prenatale consultaties.
  • De referentieziekenhuizen uitrusten met medisch materiaal en de nodige vorming geven.
    De bevalling in het ziekenhuis bevorderen.

 

Doelpubliek

2.400 boeren en hun families die lid zijn van 18 coöperaties in de provincies Kwilu, Kongo Central en Kwango en 5.000 zwangere vrouwen in de provincie Zuid-Kivu (grondgebied Bukavu).


Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD

Caritas International België Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws