Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven

Caritas International België Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven

Sam Tarling/Caritas Internationalis

Sam Tarling/Caritas Internationalis

26/02/2019

DUUR:

12 maanden, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019

PLAATS:

- Qaraqosh en Al Qosh in het noorden van Irak
- Rusafa 4, in het gebied Al-Ghadeer, bestuursgebied Bagdad
- Rusafa 1, in het gebied Al Mashtal, ook bestuurdsgebied Bagdad

LOKALE PARTNER:

Caritas Irak

BUDGET:

€ 451.011

Eigen fondsen:

€ 80.000

Caritas International België Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven

Context: intern ontheemden keren terug naar huis

Op 9 december 2017 kondigde de Iraakse overheid aan dat de terreurbeweging IS over het hele land verslagen was. Na jaren van conflict is de totale oorlog geluwd en beginnen intern ontheemde personen naar huis terug te keren. Maar ook daar komen ze nog van alles tekort.

Basisgezondheidszorg of onderwijs zijn schaars. Wie terugkeert, moet zijn of haar huis terug opbouwen, maar de middelen ontbreken. Bovendien zorgden de jaren van onzekerheid, ontbering, conflict en ontheemd zijn voor psychosociale problemen in de gemeenschappen. Deze situatie wordt nog verergerd door de grote armoede en werkloosheid, voortdurende onzekerheid en complexe etnische en sociale spanningen, die niet enkel de conflictgebieden treffen, maar heel Irak.

Doelstelling: waardigheid, gezondheid, vrede

Als antwoord op deze situatie stelt Caritas Irak het Project Hoop voor. De doelstelling is een waardig, gezond en vredig leven voor de meest kwetsbare families in Irak.

In vier van haar bestaande Caritascentra, biedt Caritas Irak psychologische steun aan voor vrouwen en hun families, inhaalonderwijs voor kinderen, ontwikkeling van vaardigheden voor jongeren en noodhulppakketten voor de meest kwetsbaren. Daarnaast worden vredesopbouw en sociale cohesie geïntegreerd in alle interventiegebieden, aangezien de vrouwen sociale en menselijke banden heel belangrijk vinden. Dat was trouwens al het geval in het ‘Familie en Kind’-project dat het Project Hoop voorafging.

Activiteiten: meervoudige benadering

  • Samen met de gemeenschap evenementen opzetten die samenzijn en inclusie promoten, en die open staan voor alle vrouwen (en hun familie), ook de meest kwetsbare.
  • Feedback en inzichten van vrouwen in deze gemeenschappen verzamelen, 4 verschillende leer- en discussiegroepen opzetten en faciliteren.
  • Individuele begeleiding (5 sessies per vrouw) en doorverwijzing naar gemeenschapsactiviteiten of indien nodig de gepaste instellingen.
  • Inhaallessen organiseren die zowel aansluiten op de curricula van de overheid als de noden van de kinderen. Klassen moeten divers zijn qua etniciteit, religie en achtergrond.
  • Sensibilisering rond mensenrechten, recht en burgerparticipatie van 200 jonge mannen en vrouwen, inhaallessen voor 200 jonge mannen en vrouwen, vaardigheden ontwikkelen van 200 jonge mannen en vrouwen.
  • Voedsel en non-food items (NFI’s) voor 300 gezinnen en financiële hulp voor 100 gezinnen die de laatste maanden een daling in hun inkomen zagen.

Doelgroep: grote kwetsbaarheid

1.700 families, vooral teruggekeerden omwille van hun grotere kwetsbaarheid. Om de sociale cohesie te verbeteren en met het oog op het “Do No Harm” principe, betrekt het programma ook de lokale gemeenschap.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op