Heropbouw van scholen in Sindhupalchok

Caritas International België Heropbouw van scholen in Sindhupalchok

Caritas Internationalis

Caritas Internationalis

29/07/2016

Ligging:

in het district Sindhupalchok (6 dorpen)

BEGUNSTIGDEN:

5.985 studenten

Duur:

van november 2015 tot oktober 2016

Lokale partners:

Caritas Switzerland, Caritas Nepal, Solidar

Eigen fondsen Caritas International:

€ 200.000

Caritas International België Heropbouw van scholen in Sindhupalchok

DOELSTELLING

34 veilige scholen ontwikkelen voor de leerlingen, leerkrachten en het bestuurscomité en bijdragen aan het herstel van een duurzaam schoolsysteem in Nepal.

BEGUNSTIGDEN

Dit programma is gericht op de gemeenschappen die het meest getroffen werden door de aardbeving van 25 april 2015. Het doel is om in Sindhupalchok, een van de zwaarst getroffen districten, scholen die helemaal vernield waren te herstellen.

Caritas Zwitersland, in samenwerking met de lokale Caritas, het netwerk en Helvetas Swiss intercooperation, heeft een overeenkomst voor de heropbouw getekend met het Nepalese Departement van Onderwijs. Er zijn 34 scholen in 6 dorpen. Alle leerlingen en leerkrachten zullen terug kunnen genieten van een veilige schoolomgeving: de klassen zullen opgebouwd worden volgens strenge normen zodat ze bestand zijn tegen aardbevingen. De klassen zullen ook toegankelijk zijn voor personen met een beperking  en er zal drinkbaar water uitgedeeld worden.

De plannen zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Nepalese overheid en zullen de Nepalese constructiecodes en internationale standaarden respecteren.

Alle betrokken personen (leerlingen, leerkrachten en bestuurscomités van de scholen) zullen een opleiding krijgen in Disaster Risk Reduction en in het onderhoud van de gebouwen en infrastructuur.  Ze zullen ook sensibiliseringssessies kunnen volgen over hygiëne en het belang van aanwezigheid op school.  Het bestuurscomité wordt een sleutelfiguur in het programma en zal dus betrokken worden bij alle fases van de heropbouw: van de planning tot de uitvoering.

Bénéficiaires

5.985 studenten in 6 dorpen (VDCs – Village development commitees) in Sindhupalchok zullen toegang hebben tot veilige scholen en tot vormingen over hygiëne.

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op