PROJECT – school in ontmoeting

Caritas International België PROJECT – school in ontmoeting

Wil je op je school graag op een duurzame manier werken rond de thema’s vluchtelingen en migratie, culturele diversiteit, en ontmoeting? Dien jullie projectidee in en maak kans op gratis begeleiding en workshops door Caritas International. Kom er hier alles over te weten en stel je alvast kandidaat voor het schooljaar 2025-26!

Een schoolbreed en vakoverschrijdend project

Heb je altijd al gedroomd van een project waarbij de brede school betrokken wordt, dat vakoverschrijdend werkt en zelfs ingebed wordt in het schoolbeleid, maar zag je er tot nog toe geen beginnen aan?

Wil je samenwerken met je collega’s om meer bewustwording te creëren rond het vluchtelingenthema bij jullie leerlingen, ontmoeting te faciliteren tussen een Okan-afdeling en de reguliere klassen, of heb je andere ideeën om rond deze thema’s aan de slag te gaan?

Voor wie?

We ondersteunen jullie bij het uitwerken van een project voor jullie leerlingen rond de thema’s vluchtelingen en migratie, culturele diversiteit, en ontmoeting.

 • De doelgroep van het project zijn in eerste instantie leerlingen uit de tweede of derde graad van het secundair onderwijs (max. 6 klassen), uit de doorstroom-, arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit, en hun leerkrachten.
 • Maar het project richt zich ook breder tot de hele school: bijvoorbeeld via een toonmoment waarbij de resultaten van het project zichtbaar gemaakt worden voor alle leerlingen, leerkrachten en geïnteresseerde partners en via vorming voor alle geïnteresseerde leerkrachten.

WELKE ONDERSTEUNING BIEDEN WE?

We ondersteunen je bij de verdere uitwerking van jullie project en denken mee na hoe jullie dit project zoveel mogelijk kunnen verankeren in jullie schoolwerking. Dit doen we aan de hand van:

 • Een kennismakingsgesprek
 • Plannings- en overlegmomenten met het trekkersteam
 • Opvolging tijdens het project en een evaluatiemoment

Voor de invulling van het project, kunnen we jullie op verschillende manieren ondersteunen, te concretiseren in samenspraak met het trekkersteam:

 • We komen aan jullie leerlingen een aantal gratis workshops uit ons aanbod geven
 • We organiseren vorming voor je lerarenteam rond (één van) de thematieken van het project.
 • We begeleiden een ontmoetingsmoment
 • En meer…

HOE STEL JE JE KANDIDAAT?

 • Je kan je alvast inschrijven voor het schooljaar 2025-26.
 • In de projectoproep onderaan deze pagina vind je meer informatie en een inschrijvingsformulier.
 • Stuur het ingevulde formulier naar de verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie bij Caritas International via: educ@caritasint.be
 • We nemen contact op voor een kennismakingsgesprek.
 • Het project verder uitwerken doen we samen vanaf september 2025.

HEB JE VRAGEN?

Aarzel niet om contact op te nemen met Nele Bossens (Caritas International).

Benieuwd naar voorgaande projecten? Hier vind je een terugblik op ons vorige schoolproject dat in juni 2023 afliep.

Met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking – DGD